Această mare enciclopedie, începută în urmă cu 14 ani, de către Constantin Toni Dârţu, la iniţiativa regretatului academician Cristofor Simionescu ,care scria în “Cuvânt de început “ cu generozitate :”Descoperim aici oameni care prin dăruire, sacrificii, inteligenţă, profesionalism şi talent au lăsat în urma lor semen palpabile de progress, au lăsat opera nemuritoare precum construcţii industrial şi agricole, căi ferate, drumuri europene şi naţionale, cartiere de locuinţe, lucrări monumentale, stiluri propri de pictură, descoperiri ştiinţifice, invenţii, progrese semnificative în medicină, punerea pe baze ştiinţifice a agriculturii şi zootehniei, poezie plină de simţire şi talent, critic literară etc.“ În continuare regretatul clujan prof.univ.dr.DHC Crişan Mircioiu, nota în “Cuvânt înainte “, că “Acest dicţionar enciclopedic, opera d-lui Constantin Toni Dârţu, reprezintă o închegare istorică de calitate în care criteriul ce conferă noutate acestei lucrări este găsirea la fiecare personalitate a pasiunii în activitatea profesională, în creaţia artistic şi în viaţa spirituală.“

Motoul care însoţeşte toate cele 58 de volume, apărute până în prezent, şi lansate, de-alungul timpului la Cluj-Napoca, Bistriţa, Rm.Vâlcea, Bucureşti, Baia Mare, Timişoara etc, semnat de ap.Guy Anth, spune totul despre personalităţile cuprinse în tomurile acestui evantai enciclopedic:”Tot ce suntem este rezultatul celor ce am gândit şi făcut. “

În volumul 56 , descoperim, personalităţi ca: Nichita Stănescu, scriitorii Marinela Preoteasa, Mara Paraschiv, Petre Curticăpean, pictorii Virgil Cojocaru, Eugenia Enescu, Valeriu Pantazi, istoricul, profesor universitar doctor D.H.C. Gheorghe Buzatu, soprană Teodora Lucaciu, trăitoare în Ecoador, inclusiv pe scriitorul Al.Florin Ţene, preşedinte fondator al Ligi Scriitorilor Români, membru corespondent al Academiei Americană Română, autor a 70 de cărţi publicate.

În următorul tom, 57, au rezervate pagini consistente, regizorul Geo Saizescu, scriitorii: prof.univ. dr. Elis Râpeanu, Viorica Popescu-Cojocaru, Mariana Popa, Ioan Cărăşel, care împreună cu pictorul Lazăr Morcan au editat interesante albume, Petre Nicolae, Ileana-Voichiţa Vereş, directaorea Editurii Napoca Nova, autoarea unor volume de proză bine receptate de critica literară, pictorii Vergil Cojocaru (COVER ), Romulus Dumitru Harda, Elian Băcilă, dar şi bistriţeanca Victoria Fătu Nalaţiu, pictoriţă şi scriitoare deţinătoare de multe premii internaţionale, inclusiv cineastul Atanasie Toma.

Parcă, pentru a evita adevărul ziceri lui Cioran, care spunea că”Interesele care nu servesc un sens universal sunt pete în istorie “, Constantin Toni Dârţu a inclus în volumul 58 personalităţi din domeniile sculptură, filosofie-estetică, ştiinţă şi cultură, geologie, cercetare, praxiologie, arte plastic, şi literatură, a căror operă servesc “un sens universal “.Printre acestea descoperim pe Constantin Brâncuş, prof.univ.dr.Mihai Păstrăguş, membru al Ligi Scriitorilor, bistriţeanu prof. univ, dr. Dorel Cosma, o personalitate multiplă cu un evantai policrom de activităţi cultural–ştiinţifice din diferite domenii umanistice, Gheorghe Novac, praxiolog, pictorii Elian Băcilă, Oprea Gheorghe Holbavian, scriitorii Ioan Tudor, Rodica Maria Popescu, Ana Ghiaur, Mihaela Cojocaru, Maria Mânzală, dar şi scriitoarea Titina Nica Ţene, ale cărei poezii au fost publicate în în limba catalană, franceză, germană şi rusă,iar ultimul său roman memorialistic “Drumul spre suflet “, a fost bine primit de cititori şi critica literară.

Această mare enciclopedie a spiritualităţii româneşti se constituie în “lada de zestre “ a neamului românesc prin care ne vor cunoaşte urmaşii.

Cele 58 de volume, apărute până în present, lucrate cu acribie şi dăruire de către Constantin Toni Dârţu, confirmă aforismul filosofului grec Constantin Tsatsos ” Fiecare artă în parte exprimă epoca ei. Dar vai şi amar dacă exprimă numai epoca respectivă. Adevărata artă exprimă toate epocile, pentru că îl exprimă pe om.“ Adevăr exprimat pe deplin de această enciclopedie despre care prof.dr. Leon Dănăilă, membru titular al Academiei Române spunea:”Aceste personalităţi remercabile cuprinse în lucrarea domnului Dârţu, vor reuşi să sădească în noile generaţii înţelepciune, generozitate, prestanţă, echilibru, onoare şi dragoste faţă de semeni şi vor constitui modele sau exemple de urmat. “

Al.Florin Ţene