Societatea Ornitologică Română (SOR) va implementa în perioada 15.03.2014 – 14.03.2016 proiectul intitulat ”Păsările Clujului: creșterea diversității speciilor prin colaborare între ornitologi, experți silvici si publicul larg” finanțat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, componenta Dezvoltare Durabilă, cu suma de 74.432,52 euro.

Prin acest proiect, în numai doi ani de zile, Clujul va deveni cel mai prietenos oraș din România pentru păsările sălbatice. Aici, vor fi amplasate cuiburi artificiale și hrănitori într-un număr mai mare decât în oricare alt oraș din țară. Totodată, vor fi organizate evenimente de informare și de educare a publicului larg, care poate lua astfel parte la transformarea Clujului și împrejurimilor sale într-un loc în care natura să se simtă la ea acasă.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este mărirea numărului și a diversității speciilor de păsări care cuibăresc sau iernează în Cluj. Pentru a atinge acest obiectiv, vor fi amplasate cu ajutorul voluntarilor și al membrilor SOR nu mai puțin de 1360 de cuiburi artificiale, marea majoritate în pădurile și livezile din jurul orașului, dar și în parcurile din oraș. Tot în parcuri vor fi amplasate hrănitori pentru păsări, iar SOR va atrage și implica în proiect și instituțiile de învățământ. Elevii și studenții vor fi cei care se vor ocupa de realimentarea cu semințe a hrănitorilor și, totodată, primii beneficiari ai unui oraș mai verde.

Un al doilea mare obiectiv al proiectului este informarea publicului larg cu privire la importanța biodiversității. Pentru a-l atinge, SOR va organiza mai multe evenimente specifice, de la ieșiri în pădurile din apropierea Clujului, la ateliere susținute de meșteșugari care vor arăta participanților cum pot fi create simplu și ușor cuiburi și
hrănitori.

Pentru că păsările insectivore sunt un mijloc de combatere biologică a dăunătorilor din livezi și din păduri, ele reprezintă o reală alternativă la folosirea pesticidelor. Unul din obiectivele proiectului devine, așadar, creșterea diversității și a abundenței speciilor de păsări din habitatele forestiere. Pentru a atinge acest obiectiv, una dintre acțiuni este stabilirea unui parteneriat de colaborare pe termen lung între SOR și Ocolul Silvic Cluj.

Napocanews