Iniţiativa scriitoarei Elisabetei Iosif, preşedinta Filialei Bucureşti a Ligi Scriitorilor, de a cuprinde într-un florilegiu poezii şi proză semnate de scriitori români de pe toate meridianele lumii, este salutară, întrucât această întreprindere se constituie, metaforic vorbind, în lada de zestre a literaturi noastre prin care se promovează şi se conservă limba română, ajutând, astfel, “la păstrarea identităţii naţionale “, cum scrie Victor Gr. Stan, în prefaţa cu care se deschide antologia “ Floare cu parfum de meridian.“ Această antologie confirmă zicerea lui Emil Cioran care spunea: “Nu locuim într-o ţară, locuim într-o limbă. Patria asta înseamnă şi nimic altceva. “

Strădania Elisabetei Iosif concretizată în “Antologia scriitorilor Români de pe toate continentele” şi apărută sub egida revistei literare “Cetatea lui Bucur “, 2014, editată de Filiala Bucureşti a Ligi Scriitorilor Români, ne oglindeşte, în primul rând, faptul că avem scriitori de expresie română pe toate meridianele lumii, şi că aceştia caută noi forme în artă, demne de orice efort şi apreciere. Datorită acestei căutări progresează şi se extinde universul esteticii. Şi pe altă parte, autorii cuprinşi în această amplă lucrare de 275 de pagini, format A5, nu confundă valoarea căutării, lupta pentru a da naştere unei noi forme, cu valoarea estetică a rezultatului căutărilor. Înţelegând că scopul artei nu este noul, ci frumosul.

În lucrarea structurată pe două secţiuni:”Poezie “şi “Proză” sunt cuprinşi poeţi şi prozatori, fiecare având fotografia şi curriculum vitae, cu scopul cunoaşterii autorilor, după care sunt publicate lucrările literare.

Conform structurii crestomaţiei, în ordine alfabetică sunt publicaţi poeţii: Adrian Botez (Vrancea ), Adrian Erbiceanu( Canada), Al.Florin Ţene (Cluj-Napoca ), Anca Florentina Popescu ( Bucureşti),Camelia Ioniţă Mikesch ( Elveţia), Cristina Ştefan,(Dublin ),Elena Ancreluţa Buzatu ( USA), Elena Trifan (Ploieşti ), Elisabeta Iosif ( Bucureşti), Emil Bucureşteanu ( Piatra Neamţ),George Ioniţă (Titu ), George Roca (Australia ), Ioan-Adrian Trifan ( Ploieşti), Lia Ruse ( Piteşti), Liliana Petcu (Bucureşti ), Livia Ciupercă (Iaşi ), Melania Cuc ( Bistriţa), Mihaela Oancea (Bucureşti ), Mihai Niculiţă ( judeţul Neamţ), Nicoleta Milea (Bucureşti ), Raveca Vlaşin (Dej ), Sebastian Golomoz ( Franţa), Theodor Răpan (Bucureşti ), Titina Nica Ţene ( Cluj-Napoca), Victor Gr. Stan (Bucureşti ), Victoriţa Duţu (Bucureşti ), Virgil Ciucă (SUA ).

În capitolul “Proză “ citim lucrări semnate de : Berthold Aberman ( Israel), Camelia Păun (Germania ), Dumitru K. Negoiţă (Buzău ), Elena Adriana Răducan (Craiova ), Elean Buică (Canada ), Elisabeta Iosif (Bucureşti ), Eliza Roha (Bucureşti ), Emil Bucureşteanu ( Piatra Neamţ),Gabriela Căluţiu Sonnenberg ( Bucureşti), George Roca ( Australia), Ioan Adrian Trivan (Ploieşti), Madeleine Davidsoan (Israel ), Magdalena Albu (Bucureşti ), Muguraş Maria Petrescu ( Canada), Petru Ilie Birău (Petrila ), Tudor Petcu ( Bucureşti), şi Veronica Balaj(Timişoara ).

O calitate în plus a Elisabetei Iosif este că la alcătuirea crestomaţiei a ţinut cont de spiritul de solidaritate între scriitori,promovat de Liga Scriitorilor, cuprinzând în această lucrare autori, membri ai Uniunii Scriitorilor, ai Ligi Scriitorilor Români, şi ne membri ai vreunei organizaţii. Evitând din start exclusivismul promovat de U.S.R, care înfrânează promovarea literaturii române. Scriind aceste rânduri mi-am adus aminte de ce spunea Ludwig van Beethoven : “Nu recunosc alt semn al superiorităţii decât bunătatea. “Fiindcă opera literară este a literaturii noastre şi nu a unei grupări.

Al.Florin Ţene