În ziua de 12 aprilie  2014, orele 15,10, Partidul România Mare a înregistrat la Tribunalul Bucureşti o cerere de chemare în judecată a Biroului Electoral Central, care face obiectul dosarului nr.95/C/AEPE/2014.

Citiți nai jos textul cererii de chemare în judecată a Biroului Electoral Central:

Către
Tribunalul Bucureşti, Bulevardul Unirii nr.37, sector 3, Bucureşti

Partidul România Mare, reprezentrat prin preşedinte Dr.Gheorghe Funar, domiciliat în____ şi prim-vicepreşedinte ing. Ioan Bâldea, cu domiciliu în _____, depunem prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

a Biroului Electoral Central, cerere formulată în baza Legii nr.33/2007, art.69, în legătură cu ilegalităţile săvârşite în procesul electoral, în perioada 27 februarie 2014 – 12 aprilie 2014.

Solicităm Onoratei instanţe să constate următoarele:

1.Biroul Electoral Central s-a constituit ilegal, prin acceptarea delegatei desemnată de persoana fizică Vadim Corneliu Tudor, în numele Partidului România Mare, pe baza unei adrese false având la antet sediul central al PRM, în Bucureşti, str.Vasile Lascăr ntr.16. Acest sediu ilegal al Partidul România Mare nu a fost verificat de Biroul Electoral Central la Registrul partidelor politice, unde acesta niciodată nu a fost înregistrat. Înscrierea sediului central al PRM, pe str.Vasile Lascar r.16, a fost respinsă de către Tribunalul Bucureşti şi Curtea de Apel Bucureşti, prin Sentinţa civilă nr.40 P/2013, irevocabilă (definitivă) pronunţată în dosarul 26028/3/2013.

2.Biroul Electoral Central nu a respectat Sentinţa civilă nr.40 P/2013, care are autoritate de lucru judecat. Ca urmare, BEC a înregistrat ilegal lista de candidaţi depusă de persoana fizică Vadim Corneliu Tudor în numele Partidul România Mare, cu încălcarea Legii nr.33/2007, art.16.

3.BEC a încălcat prevederile Legii nr.33/2007, art.22 şi 25, precum şi Hotărârea Biroului Electoral Central nr.1 din 3 martie 2014, art.11, 14 şi 17, prin refuzul de a da decizii la numeroasele întâmpinări depuse de Partidul România Mare.

4.Biroul Electoral Central a refuzat să ţină seama de înregistrările din Registrul partidelor politice, la Partidul România Mare, începând cu data de 6 martie 2014, când a fost consemnată Sentinţa civilă nr.40 P/2013, executorie.

5.Fără niciun temei legal, BEC s-a amestecat în viaţa unui partid politic şi a stabilit greşit, cu sfidarea hotărârii judecătoreşti nr.40 P/2013, că preşedinte al Partidul România Mare era, la data de 26 martie 2014, numitul Vadim Corneliu Tudor, care a fost exclus din Partidul România Mare la 27 iulie 2013 de Congresul Extraordinar desfăşurat la Alba Iulia.

6.BEC nu poate prezenta niciun document şi nicio hotărâre judecătorească definitivă (irevocabilă) din care să rezulte că numitul Vadim Corneliu Tudor este membru al Partidului România Mare după 27 iulie 2013 şi că era preşedinte al PRM în perioada 27 februarie 2014-26 martie 2014.

7.Biroul Electoral Central a trimis, în urma unei solicitări telefonice a unei grefiere, la Tribunalul Bucureşti, listele de susţinători depuse de Partidul România Mare şi înregistrate la BEC cu nr.25 din 26 martie 2014. Aceste liste de susţinători ai PRM au fost numărate şi folosite pentru a ajuta persoana fizică Vadim Corneliu Tudor să depăşească pragul minim de 200.000 de semnături, prevăzute de Legea nr.33/2007 pentru un partid politic.
Preşedinta Tribunalului Bucureşti, doamna judecător Laura Andrei, în adresa nr.1/2452/C din 10 aprilie 2014, trimisă către domnul Dr.Gheorghe Funar, a confirmat că listele Partidul România Mare, cuprinse în bibliorafturile 1-45, au fost folosite în soluţionarea contestaţiei pe care a făcut-o Corneliu Vadim Tudor împotriva Deciziei nr.30/C/AEPE/2014 prin care acestuia i-au fost respinse lista de candidaţi şi lista de susţinători.

Solicităm Onoratei instanţe să oblige Biroul Electoral Central să intre în legalitate, să respecte prevederile Legii nr.33/2007, Legea nr.14/2003, Sentinţa civilă nr.40 P/2013, definitivă, înregistrările din Registrul partidelor politice şi Statutul Partidul România Mare. De asemenea, solicităm instanţei să oblige Biroul Electoral Central să se pronunţe prin decizie la toate întâmpinările depuse de Partidul România Mare, în perioada 28 februarie 2014-12 aprilie 2014.

Anexăm adresa nr.1/2452/C din 10 aprilie 2014 trimisă către domnul Dr.Gheorghe Funar de către doamna preşedintă a Tribunalului Bucureşti.

Dr.GHEORGHE FUNAR
Preşedintele Partidului România Mare

ing.IOAN BÂLDEA
Prim-vicepreşedinte al PRM