În ziua de 1 aprilie 2014, Partidul România Mare s-a adresat cu o întâmpinare Biroului Electoral Central prin care a solicitat respingerea candidaturilor depuse de către persoana fizică Corneliu Vadim Tudor, în mod ilegal, în numele P.R.M. pentru alegerile din 25 mai 2014 pentru Parlamentul European.

Conform sentinţei civile nr.40P din 18 noiembrie 2013, devenită irevocabilă din data de 28 martie 2014 şi înscrisă în Registrul partidelor politice, numitul Vadim Corneliu Tudor nu este preşedinte al P.R.M. din 20 iulie 2013 şi toate actele pe care le-a semnat în numele P.R.M. sunt nule de drept, inclusiv lista de candidaţi pe care a depus-o la Biroul Electoral Central. La toate acestea se adaugă faptul că majoritatea listelor de susţinători ai lui V.C. Tudor depuse la B.E.C. se pare că sunt falsificate şi trase la xerox, urmând să fie cercetate de către Parchet. În această situaţie, P.R.M. a solicitat Biroului Electoral Central să verifice toate listele de susţinători depuse de către Vadim Corneliu Tudor.

Lista nulă de drept depusă de către persoana fizică Corneliu Vadim Tudor la B.E.C. cu candidaţii săi nu îndeplineşte condiţiile de fond şi de formă pentru candidaturi, prevăzute de Legea nr. 33/2007.

Pe cale de consecinţă, Partidul România Mare a solicitat Biroului Electoral Central să respingă candidaturile propuse de numitul Corneliu Vadim Tudor deoarece nu întrunesc condiţiile legale.

Dr. Gheorghe Funar
Preşedintele Partidului România Mare