Joi, 24 aprilie 2014, în „Sala Armelor” de la Cercul Militar Cluj, a avut loc ședința Cenaclului „Artur Silvestri” al Ligii Scriitorilor Români, o sărbătoare închinată literaturii.

Ședința a fost deschisă de Antonia Bodea, președinta cenaclului, care a rostit cuvântul de bun-venit și a prezentat-o publicului pe Maria Croitoru, venită de la Brașov.

Al. Florin Țene, conducătorul național al LSR, a vorbit despre activitatea desfășurată în ultima perioadă de această asociație profesională cu membri pe trei continente, anunțând cu bucurie deschiderea celei de a 33-a filiale.

Iulian Patca, președintele Filialei Cluj a LSR, a luat cuvântul pentru probleme organizatorice, anunțând și stadiul în care se găsește lucrul la următorul număr al „Agorei literare”. Gavril Moisa, secretarul filialei, a propus participanților modificarea modului de desfășurare a ședințelor cenaclului.
A urmat un adevărat regal literar, în fața publicului venind trei autori (o prozatoare, un poet, un critic literar) pentru a-și lansa cele mai recente cărți.

Tânăra Ioana Resteman din Bologa, de 19 ani, studentă la Filologie, s-a prezentat cu romanul său de debut, „Surâsul umbrelor”, recenzat de Iulian Patca și Antonia Bodea. Mircea Gordana făcut un portret al autoarei, explicând greutățile cu care s-a confruntat scriitoarea adolescentă până și-a văzut cartea tipărită, dar a vorbit și de ecourile romanului în mass-media națională.Lola-Maria Țâmbrescu-Cupeiu a felicitat autoarea pentru demersul ei, prevăzându-i un parcurs triumfal în peisajul literar.

Teofil Mândruțiu a dăruit asistenței cele patru volume de versuri ce au văzut lumina tiparului în 2013: „Desenul din nucleu”, „Apăsarea lutului”, „Pribegi în piatră”, „Stanțe și restanțe”.Au prezentat cărțile editorul Gabriel Cojocaru, Iulian Patca, Ion Constantinescu, Gavril Moisași Ioan Benche. Antonia Bodea a dat glas eseului său bazat pe poezia lui T. Mândruțiu, iar Voichița Pălăcean-Vereș a realizat o prezentare sintetică a volumelor, încercând o încadrare a poetului în lirica națională, predându-i apoi ștafeta acestuia pentru a se prezenta publicului..

Antonia Bodea a venit înaintea membrilor cenaclului cu cea mai recentă carte a sa, „Printre file”, un volum de eseuri critice având ca obiect producțiile literare ale colegilor de cenaclu. În paginile cărții, Antonia Bodea radiografiază volume de debut, dar și lucrări ale autorilor consacrați. Au luat cuvântul pentru a vorbi despre culegerea de texte critice: Al. Florin Țene, Ion Constantinescu, Lola Țâmbrescu, Vasile Gădălin, Teofil Mândruțiu. Doina Mărghitaș a lecturat o frumoasă povestire având ca punct de plecare biografia Antoniei Bodea. Ioan Henteași Ovidiu Jucan au dat citire unor poeme dedicate criticului literar al cenaclului, iar Ovidiu Vasile a citit un eseu în care a subliniat rolul hotărâtor al Antoniei Bodea în susținerea scriitorilor clujeni. Voichița Pălăcean-Vereș a recenzat volumul „Printre file”, punând în evidență calitățile de critic și îndrumător cultural ale celei devenite, în ultimii ani, mentor pentru numeroși artiști ai penelului. Spre a-i omagia doamnei Bodea activitatea, Ioan Benche a recitat una dintre poeziile ei incluse într-un volum anterior.

 

Ca de obicei, în final, satiriconistulEugen Albu a oferit audienței un inspirat grupaj de epigrame, răsplătit cu aplauze entuziaste.

Următoarea ședință de cenaclu va acea loc joi, 29 mai.

Voichița Pălăcean-Vereș