Universitatea Babeş-Bolyai anunță continuarea execuției lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitare Campus – Facultatea de educație fizică și sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca”, lucrări demarate în luna februarie 2014. Până în prezent au fost finalizate toate procedurile de achiziție a lucrărilor prevăzute prin proiect, inclusiv cele ale dotărilor, după evaluarea ofertelor depuse.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Valoarea totală a proiectului este de 31.712.688 Ron din care contribuția Uniunii Europene de 21.289.445 Ron, a Guvernului României de 3.256.032 Ron și contribuția Beneficiarului de 7.167.210 Ron.

Proiectul cuprinde următoarele obiective de construcții: Extinderea spațiilor de învățământ prin supraetajarea clădirii Facultății de Educație Fizică și Sport, rezultând 390 de locuri de curs nou create; Reabilitarea rețelelor de apă, canalizare și hidranți din incinta parcului ,,Iuliu Hațieganu”; Reabilitarea și modernizarea a cinci terenuri de sport cu suprafață sintetică, nocturnă și tribune, un teren de fotbal cu gazon sintetic în mărime omologabilă cu tribună, nocturnă și tabelă de marcaj; Reabilitarea căilor de acces, alei și rigole în parcul ,,Iuliu Hațieganu”; Refacerea sistemului de iluminat exterior și a infrastructurii electrice subterane.

Încă din etapa de scriere a proiectului, o importanță majoră a fost acordată păstrării planului inițial propus de profesorul Iuliu Hațieganu, lucrările de reabilitare fiind proiectate și implementate respectându-se statutul de monument de arhitectură interbelică al parcului sportiv.

În vederea păstrării spațiului dendrologic din cadrul parcului sportiv ,,Iuliu Hațieganu”, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a contractat un studiu dendrologic în luna iulie 2012, în urma căruia s-au identificat și cartografiat 2060 arbori de foioase și conifere. Rezultatul acestui demers a fost elaborarea unei hărți a vegetației parcului, cu evidența și localizarea prin GPS a fiecărui exemplar.

Eventualele modificări ale spațiului dendrologic ce coincid cu perioada de implementare a proiectului sunt gestionate de o comisie formată în scopul evaluării stării de sănătate a arborilor de pe domeniul Universității Babeș-Bolyai (UBB). Din cadrul acesteia fac parte specialiști dendrologi din cadrul Grădinii Botanice și din cadrul UBB.

În urma evaluărilor, comisia întocmește un plan anual de îndepărtare a arborilor bolnavi și îmbătrâniți, responsabil pentru acestă activitate fiind Serviciul Spații Verzi și Baze Sportive din cadrul UBB. Studiului dendrologic contractat de UBB recomandă înlocuirea treptată a unui număr de 70 de arbori bolnavi cu puieți din aceeași specie pentru păstrarea hărții dendrologice a parcului sportiv.

Lucrările de reabilitare sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie 2014.