Şi la sfârşitul lunii mai, sub zodiac miresmei florilor de tei, Cenaclul “Artur Silvestri “ a avut pe agendă activităţi complexe, aşa cum au fost toate activităţile lunare din ultimii patru ani.

Joi, 29 mai, în Sala Armelor a Cercului Militar din Cluj-Napoca, în prezenţa unui numerous public, a avut loc lansarea cărţilor de poeziue semnate de Lia Puşa Popan (“Petale din floarea iubirii” şi “Mântul Mărţişorului “ ) şi de Sandu Cătinean din Bonţida(“Uliţa cu trandafiri “ şi “Destinul amurgului “ ), precum şi a romanului “Înaintând prin ceaţă “ de Mariana Moga din Alba Iulia.

Aşa cum a intrat în tradiţie, scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele naţional al Ligii Scriitorilor Români, s-a referit la mai multe manifestări culturale, din ţară şi străinătate, desfăşurate sub patronajul Ligii în luna mai, organizate de dânsul în colaborare cu filialele respective, de editarea de cărţi şi reviste, până la participări la lansări de carte, concursuri literare şi simpozioane în multe filiale din ţară şi străinătate.

Iulian Patca, preşedintele filialei Cluj a LSR, s-a referit la multe aspect organizatorice şi la revista Agora Literară nr.23/ iunie 2014, în curs de apariţie.

Antonia Bodea, preşedinta Cenaclului „ Artur Silvestri“, a anunţat oaspeţii şi invitaţii manifestării: Cornel Udrea, prefaţatorul volumelor semnate de Mariana Moga şi Sandu Cătinean, Nadia Baciu Fărcaş, directorul Editurii “Ecou transilavan “, poetul Ovidiu Purdea Someş, redactorul şef al publicaţiei “Orizont militar “ şi poeta Eugenia Ponta Pete, din Pecica, judeţul Arad.

Despre cărţile lansate cu acest prilej au făcut referiri critice: Cornel Udrea, Iulian Patca, Jeni Voina,( din Sebeş Alba), Gavril Moisa, Al.Florin Ţene, Antonia Bodea, Ovidiu Vasile, Mircea Gordan, Ştefania Kory Calomfirescu, Vasile B. Gădălin, etc. După fiecare lansare, pigmentată cu epigram şi vorbe de duh ale unor confraţi, autorii respective au avut prilejul să-şi prezinte pe scurt crezul artistic al profesiunii de scriitor şi au lecturat fragmente representative din creaţiile lor. Totodată, poetul Ovidiu Vasile s-a referit la Simpozionul “Arta conversaţiei “la care a participat la nivel naţional şi la antologia de texte literare apărută recent la Bucureşti, în care semneazăp şi unii membrii ai Ligii Scriitorilor Români.

Ca un ingredient insolit şi o surpriză oferită autorilor lansaţi la cenaclu, precum şi celorlanţi participanţi, Cornelia Hodiş din Gherla, absolventă a Facultăţii de Muzică “Gh.Dima “, a interpretat piese de muzică folk, acompaniată de Ştefan Iaro şi Gavril Hodiş, iar Gh. Căpuşan, de la Muzeul Etnografic “Poarta de Su`Feleac “, a adus în scenă minunatul grup de copii “Jucăuşii de pe Someş “, îndrumaţi de Corina şi Daniel Rusu, care a încântat asistenţa cu un frumos program de dansuri populare.

Următoarea şedinţă de cenaclu va avea loc joi, 26 iunie, cu o agendă ce se anunţă la fel de încărcată, cu lansări de carte, medalioane şi aniversări literare, alte surprise şi prezentarea “Antologia de vară “ editată de Editura Napoca Nova.

Iulian Patca