Conform planului de activităţi al Filialei Ligi Scriitorilor Cluj care cuprinde, printre altele, întâlniri ale membrilor filialei cu cititorii, în data de vineri 23 mai, a.c. un grup de scriitori membri ai cenaclurile “Artur Silvestri “, patronat de sus amintita organizaţie profesională, şi câţiva membri ai cenaclului“Octavian Goga “ sau întâlnit cu elevii Liceului Teoretic “Apaczai Csere Janos “. Această activitate ce s-a desfăşurat în cadrul “Zilelor Clujului “ a fost coordonată de profesoara de limba română Corina- Daniela Lupuţan.

În faţa unui numeros grup de elevi, interesaţi de limba şi literatura română au relatat din “secretul “ laboratorului de creaţie, scriitorii: Rodica Scutaru-Miloşi, preşedinta cenaclului “Octavian Goga “, Titina Nica Ţene, Al.Florin Ţene, preşedintele naţional al Ligi Scriitorilor, Iulian Patca, preşedintele Filialei Cluj a Ligi Scriitorilor, Vasile B Gădălin , Romulus Moldovan, Alin Cucuruzan, şi Ovidiu Vasile. Aceştia au citit şi din creaţiile lor, purtând, apoi, discuţii pe teme literare cu elevii şi profesorii de specialitate.

În cadrul acestei ample manifestări a fost prezentat caietul cu compuneri redactate de elevii clasei a VIII, îngrijit de profesoara Corina-Daniela Lupuţan şi albumul cuprinzând lucrări de pictură ale elevilor, intitulat” Clujul, oraşul comoară al Transilvaniei “, îngrijit de Voros Alpar şi Szekely Geza.

Din discuţiile purtate cu elevii şi profesorii acestui liceu a reieşit interesul acestora pentru cunoaşterea literaturii române contemporane.

Victor Roşianu