Primăria municipiului Cluj-Napoca a iniţiat procedura de consultare publică privind Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

Etapa consultării publice are loc în perioada 10 iunie  – 10 iulie 2014. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observaţiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro. sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni, str. Moţilor nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Strategia poate fi consultată aici: http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/strategia2015.pdf