Primăria Cluj-Napoca a finalizat procedura de atribuire a acordului-cadru pentru 40 autobuze articulate noi.

Firma Solaris Bus&Coach Polonia a fost declarată câştigătoarea acestei licitaţii, având o ofertă financiară de 49.626.600 lei fără TVA (faţă de valoarea estimată de 50.720.000 lei fără TVA). Firma câştigătoare a acumulat 100 de puncte conform punctajului întocmit pe baza criteriilor de atribuire. S-a avut în vedere perioada de garanţie (în acest caz 3 ani/180.000 km), consumul de combustibil (l/100 km) (60, 5 l/100 km), costuri cu poluanţii (41969,12 euro pentru km) şi valoarea raportului masă utilă/masă maxim admisă.

Pentru această licitaţia a mai fost interesată şi Mercedes Benz Romania SRL., dar oferta acesteia a fost respinsă ca inacceptabilă din cauză că firma nu a depus documentele de calificare şi propunerea tehnică în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) până la ora şi data stabilită prin fişa de date a achiziţiei şi nici nu a făcut dovada unui motiv tehnic din cauza căruia să fi fost în imposibilitatea obiectivă de depunere a acestor documente, conform HG 1660/2006. Oferta financiară a Mercedes Benz Romania SRL a fost de 50.580.000 lei fără TVA.

Licitaţia deschisă prin mijloace electronice pentru încheierea acordului-cadru pentru 40 autobuze articulate noi a fost publicată în data de 9 aprilie 2014 în SEAP şi JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). Deschidere ofertelor a avut loc online în 22 mai 2014.

Primăria Cluj-Napoca va finanţa cele 40 autobuze din creditul CEC, iar acestea vor fi utilizate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA.