La data de 29 iunie credincioșii români îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, mărturisitorii și chemătorii Domnului. Această dată corespunde și cu încheierea postului închinat lor, care, anul acesta, a durat două săptămâni.

Mai multe biserici și mănăstiri din țară și din București le poartă numele, astăzi fiind ziua de hram a respectivelor lăcașe de cult.

În capitală, parohia „Sf. Apostoli- Dristor” sau „Rodica Moşoiu” își serbează astăzi „onomastica”. Deasemenea, hram este la Biserica ‘Sfinţii Apostoli’ – Herăstrău și la biserica cu același nume de pe strada Sfinții Apostoli, din sectorul 5.
În Mitropolia Moldovei şi Bucovinei mai multe biserici şi mănăstiri închinate Sfinţilor Apostoli îşi serbează astăzi hramul: Catedrala episcopală din Huşi, construită de domnitorul Ştefan cel Mare în anul 1495, Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Bârlad, Bisericile Bărboi şi Moara de Vânt din Iași și Mănăstirea Cetăţuia din același oraș.
În Botoşani este sărbătoare astăzi la Biserica ‘Sfinţii Ap. Petru şi Pavel’ I şi II, iar în Protopopiatul Ceahlău îşi serbează hramul parohiile Borca şi Hangu. În Protopopiatul Dorohoi, astăzi îşi serbează hramul parohiile Popeni, Podeni, Pornârla, Dersca, iar în Protopopiatul Hârlău va fi sărbătoare în parohiile Poiana-Deleni şi Spinoasa. În Protopopiatul Paşcani, parohiile Cristeşti, Sodomeni, Tg. Frumos, Volintireşti, Bărbăteşti îşi cinstesc ocrotitorii, iar în Protopopiatul Piatra Neamţ biserica parohiei Ciriţei seva afla în sărbătoare. Tot astăzi este hram şi la biserica parohiei Roznov II.

În Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, astăzi este sărbătoare în parohia Solca din Protopopiatul Rădăuţi, în parohia Iţcani II şi la Schitul ‘Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel’ al Mănăstirii Dragomirna, în timp ce în Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc azi îşi serbează hramul Biserica Vatra Moldoviţei.
În Eparhia Romanului îşi vor serba hramul capela penitenciarului din Bacău, parohia Motoşeni din Protopopiatul Bacău-Sud, precum şi parohiile Vâlcele şi Huruieşti – Fundoaia. Şi Mănăstirea Lipova din judeţul Bacău este astăzi în sărbătoare.
În Episcopia Severinului şi Strehaiei, unsprezece sfinte lăcaşuri de cult sunt închinate Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Preasfinţitul Nicodim va participa la slujba hramului în biserica din Schela Cladovei, care împlineşte anul acesta 151 de ani.
Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, se va afla în mijlocul obştii monahale de la Mănăstirea Stâna de Vale, cu prilejul sărbătoririi hramului. Înalt Preasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, participă la hramul Mănăstirii Râmeţ.

În sărbătoare se află şi Catedrala arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa.

Deasemenea, românii ortodocşi din Melbourne, Australia, participă la Sfânta Liturghie săvârşită cu prilejul hramului la Catedrala episcopală, conform basilica.ro.

Sinaxar

De vreme ce pe unul l-a fericit, şi l-a numit piatră, asupra căruia zice că a întărit Biserica (adică asupra mărturisirii lui); iar pentru celălalt (adică pentru Pavel) a zis că va să fie vas alegerii, şi-i va purta numele Lui înaintea tiranilor şi a împăraţilor. Însă Sfântul Petru era frate lui Andrei cel întâi-chemat, trăgându-se dintr-un oraş mic şi neînsemnat, adică din Betsaida, feciorul lui Iona, din neamul lui Simeon, pe vremea arhiereului Ircan. Trăind cu mare lipsă şi sărăcie, îşi ţinea viaţa cu osteneala mâinilor sale. Murind tatăl său Iona, atunci Simon căsătorindu-se, şi-a luat femeie pe fiica lui Aristobul, fratele lui Varnava apostolul, şi a născut fii, iar Andrei a rămas întru curăţie. Deci pe vremea în care era Ioan la pază în temniţă, mergând Iisus la lacul Ghenizaretului, şi aflând pe Andrei şi pe Petru unde-şi întindeau năvodul şi mrejele, i-a chemat şi îndată au urmat după Dânsul. După aceea propovăduind Petru Evanghelia în Iudeea, Antiohia, Pont, Galaţia, Capadocia, Asia şi în Bitinia, s-a pogorât până la Roma. Şi pentru că a biruit cu minunile pe Simon vrăjitorul, împărăţind acolo Nero, a fost răstignit cu capul în jos, precum el însuşi a cerut şi şi-a primit fericitul sfârşit. El era la chipul feţei alb, puţin cam galben, pleşuv şi des la părul ce-i rămăsese, cam crunt la ochi şi roşu, cărunt la cap şi la barbă, cu nasul cam lungăreţ, cu sprâncenele înalte, la vârstă om de mijloc, drept la stat; se pornea îndată împotriva nedreptăţii, din râvnă dumnezeiască. Spre cei ce veneau la pocăinţă era iertător, şi lesne a schimba şi a muta hotărârile şi judecăţile cele mai dinainte

Iar Sf. Pavel, şi el era evreu, din neamul lui Veniamin, dintre farisei, fiind învăţat de Gamaliel, şi instruit desăvârşit în Legea lui Moise. Locuia în Tars, care fiind fierbinte iubitor Legii, jefuia şi strica Biserica lui Hristos, şi cu a lui voie şi sfat a fost omorât întâiul mucenic Ştefan. Cunoscându-se de Dumnezeu în amiaza zilei, şi orbindu-i-se vederea, i s-a trimis glas dumnezeiesc din cer, prin care a fost trimis către Anania, vechiul ucenic al Domnului, ce locuia în Damasc; şi acela învăţându-l, l-a botezat. Şi fiindcă s-a făcut vas alegerii, a purces, ca şi cum ar fi zburat cu aripi, de a înconjurat şi a cuprins toată lumea; şi ajungând la Roma, şi învăţând pe mulţi, şi-a săvârşit viaţa acolo, tăindu-i-se capul din porunca împăratului Nero pentru mărturisirea lui Hristos, în urma lui Petru. Şi se spune că din tăierea aceea a curs sânge şi lapte. Şi măcar că fericitul Pavel s-a săvârşit mai pe urma lui Petru, moaştele lor însă tot la un loc s-au pus. Fericitul apostol Pavel era şi el pleşuv la ca, vesel la căutătură, cu sprâncenele plecate în jos, alb la faţă, barba îi era cam lungă cu cuviinţă, cu nasul rotund şi cuvios, la toată faţa împodobit, cam cărunt la cap şi la barbă, om sănătos cu virtutea, puţin cam scurt la trup, înţelept, plin de daruri, cu cuviinţa obiceiurilor sale şi cu tăria cuvintelor sale, şi cu dumnezeiască putere trăgea pe cei ce mergeau la dânsul.
Însă amândoi corifeii apostoli erau plini de Duhul Sfânt şi de harul dumnezeiesc. După cuvântul Domnului, „acestea și mai mari decât acestea veți face”, sfinții apostoli, propovăduind credința în Hristos, au făcut numeroase minuni, vindecări și chiar învieri din morți, spre slava Lui Dumnezeu și pentru a întări credința, însă, precum Învățătorul lor, au murit uciși în moduri crude. Mai multe pot fi citite despre viețile lor în cartea Faptele Apostolilor din Biblie, unde pot fi citite și epistolele pe care le-au scris popoarelor pentru a mărturisi credința. Dintre aceste epistole, cea mai frumoasă și mai cunoscută este epistola I a Sf. Ap. Pavel către corinteni, capitolul 13, despre dragoste:
1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.
2. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.
3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.
4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.
5. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.
8. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi;
9. Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim.
10. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului.
12. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu.

13. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.

Andreea Ilie, Sursa: ActiveNews