Consiliul Judeţean Cluj le răspunde sindicaliştilor clujeni de la aeroport, în urma protestelor de zilele acestea. Conducerea Sindicatului Independent al R.A. Aeroportul Cluj-Napoca a primit o scrisoare din partea preşedintelui interimar al Consiliului Judeţean Cluj, dl. Istvan Vakar:

„Ca urmare a adresei dumneavoastră cu numărul 89/17.07.2014 înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu numărul de mai sus, vă comunicăm următoarele:

Consiliul Judeţean Cluj ţine să le mulţumească pe această cale tuturor celor care, cu bună credinţă şi sinceritate, şi-au exprimat interesul şi dorinţa de a contribui la buna funcţionare a Aeroportului clujean şi la derularea în condiţii optime a marilor proiecte de infrastructură care vizează acest obiectiv, aflate în derulare sau programate a se derula în viitor. Ceea ce considerăm a fi însă subliniat şi avut în vedere e însă faptul că NIMENI nu este mai preocupat decât echipa Consiliului Judeţean ca toate problemele legate de Aeroport să fie rezolvate şi lucrurile să ia, din nou, un curs favorabil.

Reamintim în acest context faptul că toate aceste iniţiative şi reuşite legate de Aeroportul clujean au la bază interesul manifestat, disponibilitatea şi implicarea, financiară şi nu numai, a forului administrativ judeţean. În acest sens, fără a realiza o abordare exhaustivă a acestui capitol extrem de relevant, ne permitem să subliniem un singur aspect, esenţial, credem noi, pentru corecta înţelegere a situaţiei actuale: Echipa Consiliului Judeţean Cluj, deliberativ + executiv, este cea care a susţinut necesitatea şi a făcut posibil efortul financiar cu adevărat considerabil menit să permită derularea tuturor proiectelor de investiţii la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj. În acest fel, cu implicarea totală şi necondiţionată a acestei echipe formate din conducerea instituţiei, consilieri judeţeni, funcţionari din aparatul de specialitate, a fost posibil ca, pentru a lua în calcul doar această perioadă, nu mai puţin de 202.283.308 lei să fie alocaţi proiectelor de dezvoltare a Aeroportului clujean doar în ultimii trei ani. Desigur, acestora li se adaugă cei 23.000.000 deja alocaţi pentru plata exproprierilor şi lista poate continua. Or, în aceste condiţii, cum îşi poate imagina cineva că forul administrativ judeţean ar putea fi dezinteresat sau, mai mult decât atât, ar putea pune el însuşi în pericol toate aceste eforturi şi alocări bugetare fără precedent!?! NIMENI nu este mai interesat decât noi ca tot acest efort să nu fi fost în zadar şi ca el să îşi producă cât mai repede roadele în beneficiul nostru al tuturor – cetăţenii clujeni şi ai întregii regiuni, agenţi economic din zonă, companii aeronautice, angajaţi ai Aeroportului etc.

În sensul celor mai sus afirmate, vă asigurăm, o dată în plus, că aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, împreună cu conducerea executivului şi cu consilierii judeţeni de bună credinţă fac eforturi considerabile pentru a rezolva de o manieră optimă problemele semnalate de către dumneavoastră. Pentru a răspunde însă punctual aspectelor sesizate de dumneavoastră, situaţia trebuie abordată distinct: în ceea ce priveşte biletele la ordin emise şi, respectiv, contractul de cesiune de creanţă care a fost invocat.

În ceea ce priveşte situaţia biletelor la ordin, au fost convocate şi li s-a solicitat direcţiilor economice şi juridice ale Aeroportului şi ale Consiliului Judeţean să analizeze punctual fiecare act în parte, urmând a analiza dacă acestea intră în vreun fel sub incidenţa cercetărilor penale care se derulează în cauză în momentul de faţă.

Referitor la problema contractului de cesiune de creanţă, Consiliul Judeţean Cluj a solicitat atât Aeroportului cât şi Băncii dar şi societăţii constructoare să furnizeze o copie după acest document de o importanţă capitală pentru deblocarea întregii situaţii. Din păcate însă, din motive greu de înţeles, niciuna dintre părţi nu a răspuns până în acest moment acestei solicitări. Mai mult decât atât, cu regret am constatat faptul că invitaţia adresată experţilor Aeroportului de a participa la o şedinţă tehnică astăzi, vineri, 18 iulie 2014, nu a fost onorată de către aceştia, din motive pe care nu le cunoaştem.

Acţiunilor întreprinse în vederea rezolvării problemelor anterior menţionate li se adaugă numeroase altele care au fost, de altfel, comunicate şi cu ocazia întâlnirilor de la sediul Consiliului Judeţean (discuţiile purtate cu Banca, demersurile întreprinse în vederea efectuării de misiuni de audit de către instituţiile abilitate ale statului, etc.).

În calitatea sa de actor public cel mai interesat de rezolvarea favorabilă şi cât mai rapidă a tuturor acestor probleme, Consiliul Judeţean Cluj îşi reafirmă disponibilitatea totală de a întreprinde toate demersurile necesare şi legale menite să contribuie la intrarea în normalitate, sens în care ne reafirmăm dorinţa de dialog şi colaborare constructivă cu toţi factorii care pot contribui la atingerea acestui deziderat.”

NapocaNews