Ieri au fost afişate rezultatele examenului naţional de Definitivat. În judeţul Cluj, un număr de 402 profesori au susţinut examenul, procentul de promovare fiind de 72,39%. Pentru ca un candidat la examenul de Definivat să fie considerat promovat trebuie să obţină minim nota 8 la proba scrisă.

La nivelul judeţului Cluj au fost obţinute 7 note de 10: 3 la disciplina Religie Ortodoxă, 1 la disciplina Educaţie Muzicală Specializată, 1 la Geografie, 1 la Psihopedagogie Specială, 1 la Psihologie.

În anul 2013, în Cluj, la examenul de Definitivat, procentul de promovare a fost 57%.