La Sediul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în sala Nicolae Ivan, a avut loc luni, 7 iulie 2014, lansarea oficială a proiectului Alege Şcoala.

În deschidere, Pr. Dr. Constantin Pătuleanu, formator în cadrul proiectului, a prezentat mesajul Patriarhului României cu privire la implicarea Bisericii în educarea și formarea copiilor și tinerilor.

Implicarea Bisericii în educarea și formarea copiilor și tinerilor.

„Biserica recunoaște valoarea și importanța actului educațional în viața copiilor și a tinerilor din țara noastră. De aceea ea s-a implicat alături de Fundația World Vision România în acțiunea de prevenire a abandonului școlar și de combatere a delicvenței juvenile prin programe alternative pentru asigurarea educației de bază și a motivației pentru instruirea copiilor și a tinerilor din mediul rural și urban. Din perspectiva Bisericii Ortodoxe Române este foarte important ca procesul educațional să nu urmărească doar latura cognitiv intelectuală, prin acumularea de cunoștințe teoretice, ci și promovarea vieții spirituale, de însușire a valorilor credinței și moralei creștine și a tradițiilor culturale perene ale poporului nostru, fără de care tânărul nu poate să își păstreze deplin identitatea etnică într-un context pluralist, secularizant și globalizant. Trebuie să ne preocupe în egală măsură atât cultivarea intelectului, cât și modelarea trăirilor sufletești ale copiilor și tinerilor”, a transmis Patriarhul Daniel al României.

Omul, ca să fie om trebui format

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, prezent la lansare a punctat importanța educării și formării tinerilor, în spiritul valorilor moral creștine.

„Este o constatare a pedagogilor serioși, care rămân ca referință peste veacuri, că omul ca să fie om trebuie format. Așa zicea anii trecuți marele pedagog Jan Amos Comenius. Nu numai el zicea acest lucru. Întâi de toate l-a spus Domnul Iisus Hristos. Și încă din Vechiul Testament se știa că omul ca să fie om trebuia format. Înțeleptul Solomon în cartea Proverbelor în capitolul 22 versetul 6 zice: «Deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea». Și ca să-l poți deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă, trebuie să vină la școală. De aceea este important acest proiect care se derulează cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh și pe plan local cu binecuvântarea noastră”, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Credința stă la baza tuturor activităților

Reprezentatul Fundației World Vision România, Cătălina Dicu a vorbit despre obiectivele propuse de organizație în ceea ce privește prevenirea timpurie a abandonului școlar: „Pe termen scurt obiectivele noastre sunt sprijinirea preșcolarilor și elevilor cu risc crescut de părăsire timpurie a școlii, creșterea motivației copiilor de a merge la școală, precum și formarea de formatori care să prevină abandonul școlar. Pe termen lung urmărim creșterea nivelului de educație și participarea activă la viața comunității locale. World Vision este o organizație puternică pe plan internațional, suntem prezenți în peste 100 de țări de pe toate continentele. Credința care să la baza tuturor acțiunilor și activităților noastre este că fiecare copil trebuie să beneficieze de educație. Să aibă acces la servicii medicale de calitate, să trăiască într-o comunitate unde să fie protejat și cel mai important are dreptul să trăiască în comuniune cu Dumnezeu”.

Proiectul Alege Școala, implementat din 2009

În cadrul lansării a fost proiectat și un film retrospectiv ce a prezentat mărturii ale beneficiarilor proiectului „Alege Școala”, iar la final managerul de proiect, Pr. Dr. Constantin Năclad a realizat o retrospectivă a proiectului Alege Școala ce s-a desfășurat pe parcursul a două ediții, timp de 4 ani.

„De la început din anul 2009 prima ediție și cea de a doua în anul 2010 s-au încheiat în anul 2013. A cuprins toate eparhiile Patriarhiei Române, prima etapă 10 eparhii, iar a doua celelalte 19 eparhii. Ca rezultate ale acestui program au fost implicați un număr de peste 3200 de preoți, iar în cea ce privește copiii implicați a fost un număr de 29 de mii. Ca și activități directe au fost peste 250 de tabere organizate în patru locații din țara noastră respectiv Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” – Durău, Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie” – Miclăuşeni, Mănăstirea Tismana și Caraiman. În aceste patru locații au fost prezenți aproape 10 mii de copii care au venit din toate parohiile implicate în programul Alege Școala”.

Proiectul Alege școala, aflat la a treia ediție

Ediția a treia a proiectului Alege Școala va fi derulat de Patriarhia Română, în parteneriat cu Fundaţia World Vision România. La fel ca şi primele două proiecte Alege Şcoala, iniţiate în 2009 şi, respectiv, în 2010, şi finalizate în 2013, proiectul îşi propune prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune şi măsuri inovative.

Se urmărește menţinerea în sistemul de educaţie a persoanelor expuse acestui risc, precum şi dezvoltarea unor acţiuni corective, pentru persoane care au părăsit timpuriu şcoala, din regiunile Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest. Principalele activităţi ale proiectului vizează formarea specifică a aproximativ 50 preoţi şi 50 de cadre didactice, implicaţi în prevenirea fenomenului abandonului şcolar, în vederea furnizării de programe de prevenţie şi corecţie.

Va fi elaborat un toolkit educaţional, va fi dezvoltată o platformă educaţională virtuală și vor fi organizate o serie de activităţi tip școală de duminică sau școală după şcoală, pentru aproximativ 1.600 de copii şi tineri, din mediul rural şi urban. Vor fi organizate 12 sesiuni de tabere de creaţie şi un concurs cu premii – pe teme religioase.

Proiectul Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud – Vest Oltenia şi Nord – Vest se va desfăşura pe parcursul a 18 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Andreea Pâgleşan, Sursa: Radio Renasterea