Zilele acestea a văzut lumina tiparului cartea „Însemnări de pe pluta Meduzei” scrisă de poetul clujean Ion Cristofor. Cartea a fost tipărită la prestigioasa editură Napoca Star.

Ion Cristofor face o radiografie critică şi exhaustivă a fenomenului literar post-decembrist. Sunt de reţinut recenziile despre noul val de poeţi ai generaţiei milenariste: Mircea Bârsilă, Dumitru Cerna, Oana Boc sau Ionuţ Ţene.

Ion Cristofor (pseudonimul lui Ioan Cristofor Filipaş). S-a născut la 22 aprilie 1952, în com. Geaca (jud. Cluj). A absolvit Liceul industrial energetic din Cluj-Napoca (1972) şi Facultatea de Filologie din Cluj, secţia română-franceză (1976). Doctor în filologie cu lucrarea Aron Cotruş între revoltă şi rugăciune (2001) şi masterand al Facultăţii de ştiinţe politice, administrative şi ale comunicării din Cluj (2006). A debutat în Familia (1969). A fost redactor la revista Echinox (1974-1976).

DSC_0058

Volume: În odăile fulgerului, poezii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982, cu o prefaţă de Petru Poantă; Cina pe mare, poezii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988; Aron Cotruş, exilatul, istorie literară, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 1999); Scriitori belgieni, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000, Scriitori din Ţara Sfântă, , vol. I., eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Seneffe sau vocaţia dialogului, interviuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Marsyas, poezie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 ;Scriitori din Ţara Sfântă, vol.II, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2002;Aron Cotruş între revoltă şi rugăciune, istorie şi critică literară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003;Nicholas Catanoy sau avatarii unui peregrin, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003; Scriitori din Ţara Sfântă, , vol. III, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004; Casa cu un singur perete, poezie, Editura Studia, Cluj-Napoca, 2004;Sărbătoare la ospiciu, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004;Nicholas Catanoy sau avatarii unui peregrin, ediţia a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005; Amurgul dimineţii.Convorbiri cu Gabriel M.Gurman, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005; Francofonie şi dialog, eseuri şi interviuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006;Românitate şi exil, interviuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006; Belgia sau regatul poeţilor, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007; O cuşcă pentru poet, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007; Oameni, gânduri şi cărţi, interviuri, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, Angore et taedio, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009; Cine a dat foc Romei, poezie,Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2010; Geamantanul de sticlă/The Glass Suitcase, poezie (ediţie bilingvă româno-engleză, traducere de Dan Brudaşcu), Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2011.

În ultimii ani, poetul Ion Cristofor a devenit şi un pictor talentat şi recunoscut în lumea artei pentru tablourile sale de factură expresionistă.

NapocaNews