12 dintre cele 21 de facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai au un număr de candidaţi înscrişi în primele trei zile ale sesiunii de admitere iulie 2014 mai mare decât numărul locurilor bugetate scoase la concurs.

Două dintre facultăţi au încheiat joi, 17 iulie, înscrierile: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu 411 dosare depuse pentru cele 113 locuri scoase la concurs, respectiv Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu 118 candidaţi pe cele 94 de locuri bugetate.

În primele 4 zile, pentru cele 4.840 de locuri bugetate la Universitatea Babeş-Bolyai la forma de învăţământ cu frecvenţă s-au înscris 6.965 de candidaţi, cu aproape 650 mai mulţi decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Înscrierile la cele 21 de facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai se desfăşoară în perioada 14-20 iulie 2014, urmând ca rezultatele finale ale procesului de admitere să fie afişate până în data de 31 iulie 2014.

Universitatea Babeş-Bolyai scoate la concurs, pentru anul universitar 2014-2015, un număr de 4.840 de locuri bugetate, peste 9.000 de locuri în regim cu taxă și 2.500 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă.

La nivel master sunt scoase la concurs 3.500 locuri la buget, peste 6.000 de locuri la taxă și aproximativ 1.000 de locuri pentru învățământ cu frecvență redusă.