Zilele trecute la Hotelul Studenţesc din Parcul „Iuliu Haţieganu” (str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca), a fost prezentat proiectul „Historical Population Database of Transylvania – HPDT Project” în cadrul şcolii de vară EHPS-net, în faţa a studenţi şi profesori străini invitaţi.

Prezentarea proiectului a fost realizată cu acribie de cercetătorul Vlad Popovici, specialist în istoria modernă, de la Centrul de Studiere a Populaţiei din cadrul UBB. Vlad Popovici a subliniat rolul de pionierat al acestui proiect, care presupune o inventariere şi înregistrare digitală a registrelor parohiale,  fiscale sau civile din Transilvania anilor 1850 -1914. Proiectul este în colaborare cu Norvegian Historical Data Centre – Universitatea Tromso.

„Historical Population Database of Transylvania – HPDT Project” va pune bazele primei arhive de date on-line din România a populaţiei transilvănene din era recensămintelor moderne.

I.Ţ.