Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis contestaţiile depuse de SC Rosal Grup SA, SC Compania Romprest Service SA şi SC Compania de Salubritate Brantner-Vereş şi a anulat procedura de achiziţie publică pentru loturile I şi II din cadrul procedurii de concesionare a serviciului de salubrizare stradală şi deszăpezire din Cluj-Napoca.

Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile.