În intervalul 18-23 august 2014, la Baza de Practicǎ şi Agrement a UBB, din localitatea Baru, jud. Hunedoara, a avut loc cea de-a doua ediţie a Taberei UBB pentru Performanţǎ, la care au participat 25 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi (care au beneficiat, în anul universitar precedent, de burse de cercetare) şi mai mulţi membri ai Colegiului Studenţesc de Performanţǎ Academicǎ, însoţiţi de cadre didactice.

Ca şi în anul precedent, iniţiatorul şi directorul acestei tabere a fost prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorector al UBB, responsabil de relația cu studenții, care a propus şi organizat pentru tabǎrǎ un program extrem de interesant, cuprinzând trei excursii, trei workshopuri şi seri culturale (una incluzând şi tradiţionalul foc de tabǎrǎ).

Cele trei workshopuri au avut urmǎtoarea tematicǎ: 1. Educația ecologică și tehnologică la începutul mileniului trei (au participat studenți, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prof. univ. dr. Ilie Rad, conf. univ. dr. Alina Rusu). 2. Cum să eficientizăm autoorganizarea studențească? Cooperarea între ONG-urile studențești din UBB. Prezentarea Colegiului Studenţesc de Performanţǎ Academicǎ şi a Biroului pentru Studenţi cu Dizabilitǎţi. 3. Studenții și cadrele didactice din UBB: o singură comunitate academică. Loialitate şi identitate instituţională (la ambele au participat, alături de studenți, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prof. univ. dr. Cǎlin Rus, prorectorul responsabil de comunicare și PR al UBB, prof. univ. dr. Ilie Rad, conf. univ. dr. Alina Rusu, la al treilea workshop alǎturându-ni-se şi domnul Daniel Rǎducanu, primarul comunei Baru).

Au fost organizate, de asemenea, trei excursii, pe traseul: 1. Baru – Defileul Jiului – Mǎnǎstirea Lainici – Casa Memorialǎ “Ecaterina Teodoroiu”, Complexul Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu – Baru; 2. Baru – Haţeg –Rezervaţia de zimbri – Biserica din Streisângeorgiu – Hunedoara (Castelul Huniazilor) – Mănăstirea Prislop – Baru; 3. Baru – Sântămărie Orlea (Biserica Reformată) – Hațeg – Centrul pentru Ştiinţe şi Arte din comuna General Berthelot – Biserica Densuş – Sarmizegetusa – Hațeg – Baru.

La finalul taberei a fost prezent şi ec. Ioan Neag, directorului general administrativ al UBB.

La înapoiere, participanţii au fǎcut un popas de douǎ ore la Arsenal Pak, de lângǎ Orǎştie.

Universitatea “Babeș-Bolyai” dorește ca Tabăra UBB pentru performanță să devină o tradiție și să contribuie la stimularea studenților merituoși și la dezvoltarea culturii de apartenență la Alma Mater Napocensis.