Poliția Locală al Municipiului Oradea a întocmit în data de 20 august 2014 un Proces Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor în care îl face răspunzător pe ”persona fizică Tőkés László” de încălcarea legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate. Din procesul verbal înmânat șefului de birou al membrului Parlamentului European, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, Tőkés László, reiese că d-na Pop Mihaela Ioana, polițist local la Poliției Locale Oradea a efectuat un control în ziua de 19 august a. c., constatând ”amplasarea unui steag publicitar pe peretele biroului parlamentar al d-lui Tőkés László fără obținerea avizului de publicitate temporară”. În urma acestei constatări, Poliția Locală Oradea a înaintat propunerea de sancționare a ”contravenientului” către conducerea forului superior, adică Primăriei Municipiului Oradea, pe baza art. 49, lit. A din legea amintită.

De menționat că din procesul verbal întocmit nu reiese: Poliția Locală la sesizarea cui a răspuns cu trimiterea la fața locului a agentului constatator și pe ce considerente a taxat drapelul secuiesc – un simbol istoric al comunității etnice majoritare din Ținutul Secuiesc, al minorității maghiare din Românii și al întregii națiuni maghiare – ca fiind un ”steag publicitar”, cu valențe comerciale. Conducerea Primăriei a decis să sancționeze cu avertisment ”contravenientul”, somându-l ca în termen de o săptămână să ”desființeze steagul publicitar” amplasat. În caz contrar se va recurge la aplicarea de amenzi usturătoare. Deasupra a două semnături indescifrabile apar imprimate pe document numele primarului Ilie Bolojan și al arhitectului șef, Adriana Lipoveanu.

Deputatul Tőkés László găsește acțiunea autorităților locale ca fiind deopotrivă ridicolă și scandaloasă. Efortul uman și material depus pentru ”desființarea” unui drapel e demn de o cauză mai importantă, iar calificarea unui simbol istoric, comunitar, național ca fiind ”mijloc de publicitate”, reclamă comercială, este o ofensă la adresa întregii națiuni maghiare, la adresa celei mai numeroase minorități etnice din România, la adresa cetățenilor de naționalitate maghiară al municipiului Oradea. Legile românești în vigoare nu îngrădesc dreptul la exprimarea identității naționale ale membrilor comunităților etnice, ea este garantată prin constituție. Prin urmare d-nul deputat a decis că steagul secuiesc arborat pe peretele biroului parlamentar în data de 18 iunie în cadrul unui flashmob de solidaritate cu frații noștri din Ținutul Secuiesc va rămâne pe poziție, iar procesul verbal în speță va fi contestat în instanță.

 

Radu Ştefan