Un grup de senatori PSD dorește modificarea Codului de Procedură Penală, astfel încât un politician cercetat pentru corupție să nu mai poate fi încătușat, arestat sau adus cu mandat, ci maxim anchetat sub arest la domiciliu. Proiectul inițiat de senatorul PSD Șerban Nicolae mai prevede introducerea unei noi instituții juridice, așa numitul „arest sever”.

Modificările introduse de noul proiect de lege vizeză articolul 202 din Legea 135/2010 privind Codul de Procedură penală, care se referă la „scopul, condițiile generale de aplicare și categoriile măsurilor preventive.”

Proiectul prevede ca arestarea preventivă să fie dispusă în următoarele două forme: arestul la domiciliu sau ”arestul sever”, acesta din urmă fiind un un concept nou introdus, care nu exista în vechiul Cod de Procedura Penală.

De asemenea se introduc două alineate noi la articolul 208:

„(5) Inculpatul față de care s-a dispus una din măsurile prevăzute la art 202 alin (4) lit. a), d) și e), nu este încătușat în nicio împrejurare, cu excepția celor cercetați pentru infracțiuni comise prin acte de violență, a celor care s-au sustras urmăririi penale, precum și a inculpaților care s-au opus măsurii dispuse.

(6) Măsurile luate față de inculpatul reținut ori arestat, în vederea deplasării în spațiul public, trebuie să fie proporționale cu pericolul concret pentru ordinea publică aperciat potrivit art. 223”.

O altă modificare propusă de senatorii PSD vizează eliminarea posibilității de a dispune arestul la domiciliu pe baza gradului de pericol al infracțiunii. Astfel, se propune modificarea art 218, alineatul doi, care elimină „gradul de pericol al infracțiunii”.

Iată noua formă a articolului 218 alin. (2): „Aprecierea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin (1) se face ținându-se seama de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situația familială și alte circumstanțe personale ale inculpatului”.

Potrivit proiectului, inculpații ar urma să aibă posibilitatea de a-și alege locul de executare al arestului la domiciliu.

La art. 221 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins: „În cazul în care inculpatul locuiește, cu caracter permanent, într-o altă locuință decat cea declarată ca domiciliu, la cererea inculpatului, instanța poate dispune ca arestul preventiv la domiciliu să se aplice în respectiva locuință”.

La articolul 223, sunt introduse noi alineate, care prevăd condițiile și cazurile de „arest sever”. Măsura ar urma să fie aplicată împotriva celor care comit infracțiuni contra vieții, prin care s-au cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, infracțiuni de trafic de stupefiante, trafic de arme sau acte de terorism. Spre deosebire de vechiul Cod de Procedură Penală, unde erau prevăzute la arestul preventiv, faptele de corupție nu apar în rândul infracțiunilor ce necesită „arestul sever”.

J.R.