Universitatea Babeş-Bolyai va scoate la concurs, pentru anul universitar 2015-2016, un număr de 4840 locuri bugetate, peste 9000 de locuri în regim cu taxă şi 2655 de locuri pentru învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă pentru studii universitare de nivel licenţă.

Rectorul Ioan Aurel Pop a afirmat că tendinţa de dezvoltare a Universităţii este spre internaţionalizare într-un context tot mai accelerat de globalizare, fiind oferite tot mai multe specializări de studii la nivel licenţă şi master în limbi străine, mai ales la dorinţa studenţilor.

Perioada de admitere este 14-31 iulie 2015. Calendarul cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile şi a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB.

Prorectorul Rudolf Graf a explicat că această cerere este susţinută şi de marile companii care activează în judeţul Cluj, un rezultat concret fiind specializări în administraţie, studii europene şi informatică.

Pentru admitere făcultăţile din cadrul UBB au elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor. Vor fi luate în considerare media examenului de bacalaureat, cu pondere diferită. Tematica de concurs şi bibliografia se găsesc afişate pe paginile oficiale ale facultăţilor.

La nivel master vor fi scoase la concurs 3.500 de locuri la buget, peste 6.000 de locuri la taxă şi aproximativ 1.000 de locuri pentru învăţământ cu frecvenţă redusă.

UBB propune şi patru specializări noi la nivel licenţă: Geografie – Specializarea Geografia turismului în limba germană; Istorie şi Filosofie – Studii de securitate în limba engleză; Administrarea afacerilor cu predare în limab germană şi Ştiinţe administrative – Leadership în sectorul public, în limba engleză. Acestea vor fi completate cu 17 programe noi de master.

Andrei Ionescu