Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan, doreşte să contracteze un credit în valoare de 120 milioane de euro pe numele instituţiei, pentru asfaltarea drumurilor judeţene şi realizarea unui spital judeţean de urgenţă care să funcţioneze în regim monobloc.

Mihai Seplecan a declarat că trebuie să fie realizată o analiză asupra situaţiei drumurilor judeţene şi analizate imobilele din Cluj în vederea realizării spitalului.

Tot astăzi, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a predat amplasamentele depozitelor neconforme de deşeuri de la Câmpia Turzii şi Dej, pentru ecologizarea acestora.

Procedura de achiziţie publică a lucrărilor de proiectare şi execuţie a obiectivului de investiţii „Închidere şi ecologizare depozite neconforme de deşeuri urbane din judeţul Cluj” a demarat în luna octombrie 2014, prin publicarea pe SEAP a anunţului de participare nr. 154511. Data limită de depunere a ofertelor aferente acestui contract a fost 16 decembrie 2014, ulterior acestei date având loc evaluarea ofertelor depuse, întreaga procedură finalizându-se cu desemnarea câştigătorilor. Astfel, pentru Lotul nr. 2 a fost încheiat Acordul Contractual nr. 6835/27 din 02.04.2015 în ceea ce priveşte depozitele Dej şi Câmpia Turzii, antreprenor fiind Asocierea SC Geiger Transilvania SRL – Wilhelm Geiger Gmbh&CP.KG-Coplan Consultanţi Arhitecţi Ingineri SRL, la valoarea de 8.098.330,08 lei fără TVA.

Gh. Petre