Radu Florian a fost un filosof marxist de sorginte bolşevică, tata lui Alexandru Florian, directorul „Institutului Elie Wiesel”, cel care a iniţiat Legea antinaţionlă, anticonstituţională şi antidemocrată nr. 217/2015. Iată ce scria profesorul de bolşevism Radu Florian în prefaţa cărţii „Reflecţii asupra filozofiei marxiste” din colecţia Idei Contemporane:

„Lucrarea pe care o prezentăm cititorilor se vrea, în primul rînd, o recitire a surselor primare ale filozofiei marxiste. Numeroase date ne-au făcut să credem de mult că filozofia marxistă a fost şi continuă încă adesea să fie înţeleasă de către unii pe baza luării în considerare numai a unor texte, fără o tratare a operei filozofice a lui Marx şi Engels ca un ansamblu unitar, fără o corelare interioară a tuturor textelor aparţinînd diferitelor stadii ale elaborării marxismului. Uneori această situaţie a provenit din descoperirea şi din publicarea tîrzie a unor lucrări filozofice ale lui Marx şi Engels, care s-au dovedit ulterior a avea o importanţă capitală în ansamblul operei lor, aducînd elemente noi pentru interpretarea textelor demult publicate. Alteori situaţia la care ne referim a fost rezultatul ignorării sau, mai aproape de noi, al subaprecierii acestor lucrări. Recitind opera filozofică a creatorilor marxismului, ne-am propus să regăsim unele trăsături originale ale filozofiei marxiste şi, în acest fel, surse ale tinereţii sale, ale vigoarei sale cognitive şi ale influenţei sale multilaterale. Restudiind operele filozofiei marxiste, nu putem să nu ne întrebăm, totodată, care este viabilitatea contemporană a trăsăturilor ei originale. Citirea într-o epocă dată a unei opere filozofice, oricare ar fi ea, cuprinde două momente esenţiale complexe : unul al descifrării operei originale, cel de-al doilea al confruntării sale cu realitatea epocii, a aflării validităţii sale în timp.”

Radu Florian a fost profesor de marxism leninism între anii 1950 – 1990 la Universitatea Bucureşti şi un model filosofic comunist pentru fiul lui Alexandru Florian, cel care face legi să bage oameni nevinovaţi la puşcărie că scriu sau citesc pe Petre Ţuţea, Nichifor Crainic, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu sau Radu Gyr.

Gheorghe Petre

Alexandru-Florian-Institutul-Bolsevic-Elie-Wiesel