Sunt două cazuri flagrante: al meu (PNL), versus Ioan Oleleu (PSD) și al viceprimarului din Cîmpia Turzii, Dorin Lojigan (PNL), versus viceprimarul din Turda, Lucian Nemeș (UNPR), în care prefectul județului Cluj, Gheorghe Vușcan, a ales să nu fie reprezentantul apolitic al guvernului în teritoriu, garantul legalității și al aplicării în mod egal al legii în situații similare, ci cel care o interpretează în funcție de interesele grupului politic din care a făcut parte. A fost pus prefect de către PSD? Interesele acestui partid și ale sateliților politici ai acestuia pare că le apără și le reprezintă.

Reamintesc faptul că, după aproape un an și jumătatea de la data abuzului comis asupra sa, inclusiv prin complicitatea prefectului Gheorghe Vușcan care nu a acționat în acest caz în mod similar cazului în care abuzul s-a produs împotriva viceprimarului din Turda, Lucian Nemeș (UNPR), care a fot repus rapid în funcție, co-președintele PNL Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, a câștigat procesul intentat împotriva administrației locale, care a fost obligată de instanță să îl repună pe acesta pe funcție, în locul lui Avram Gal, care îi luase locul la acea vreme. Dorin Lojigan a câștigat și dreptul de a-și primi indemnizațiile corespunzătoare funcției, pentru perioada în care a fost schimbat, care se vor achita din bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii – dar suma se va putea recuperara de la cei vinovați de schimbarea sa abuzivă. Dorin Lojigan a anunțat că va face o plângere penală împotriva prefectului Gheorghe Vușcan, pe care-l acuză de abuz în funcție, după ce acesta a reacționat diferit în cazul viceprimarului din Turda, Lucian Nemeș, în care s-a implicat activ pentru ”respectarea legalității”, în timp ce în cazul său, deși Lojigan a folosit aceleași argumente, prefectul s-a ascuns după portițele legii. Legea este mumă sau ciumă după cum vor interesele celor pe care-i servește Gheorghe Vușcan din funcția sa de prefect.

Similar este și cazul meu. Pentru Ioan Oleleu, Gheorghe Vușcan a reacționat rapid, fără să invoce cele 60 de zile puse la dispoziție de lege pentru un răspuns și fără să invoce suspiciuni privind presupusa implicare a acestuia într-un dosar de scurgere de informații confidențiale dintr-un dosar de corupție. La mine, deși Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 301/2015 privind eliberarea subsemnatului din funcţia de Preşedinte, a fost adoptată în şedinţa extraordinară, cu încălcarea prevederilor legale aşa cum reiese din avizul negativ al Secretarului Judeţului Cluj şi raportul Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Cluj, la fel fiind adoptată și Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 303/2015 privind numirea unui alt Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, prefectul Gheorghe Vușcan alege să se ascundă după invocarea celor 60 de zile și să inventeze existența pe rolul instanțelor a unui dosar în ceea ce mă privește. După cum l-am mai informat, unul este cazul de abuz făcut asupra mea, pe care este chemat să îl rezolve cu aceeași celeritate cu care l-a rezolvat pe cel al fostului său coleg de partid, altul este presupusul caz de fals și uz de fals – care nu duce la suspendarea din funcție, nu în timpul unei anchete, nu în timpul judecării speței. Îi reamintesc și de nenumăratele cazuri de politicieni aflați în funcție, unii arestați, alții cu anchete penale în derulare și care au rămas pe funcție până la demisie, sau până la pronunțarea unei sentințe definitive și irevocabile

Cu privire la toate acestea am luat hotărârea să informez Guvernul României, primul Ministru Dacian Cioloș, Ministerul Afacerilor Interne, ministrul Petre Tobă și pe Constantin Mihart, directorul general al Direcției Generale pentru Îndrumarea și Controlul Instituției Prefectului. Am informat, conform anexei prezentului material, cum au trecut deja 20 de zile de la data comunicării celor două hotărâri şi cum, deşi am solicitat Prefectului Judeţului Cluj, Gheorghe Vuşcan, în baza principiului egalităţii de tratament şi pentru a nu legitima atitudinea abuzivă a unor consilieri judeţeni, să reacţioneze cu aceeaşi promptitudine ca şi în situaţia fostului său coleg de partid și cum acesta nu a dat curs solicitărilor, cum în cazul meu, ca și în cazul lui Dorin Lojigan, acesta înţelege să se prevaleze de termenul de 6 luni acordat de Legea nr. 554/2004, precum şi de faptul că situaţia actuală ar fi foarte diferită de cea din anul 2014. Din contră, actuala situaţie este mult mai simplă decât precedenta, întrucât anterior acesteia instanţele de judecată au tranşat definitiv această problemă.

Am cerut să se verifice cele semnalate și să se dispună măsurile care se impun conform legii. Oricum, voi uza de toate căile legale pentru protejarea drepturilor mele legitime şi implicit pentru sancţionarea persoanelor responsabile. Motiv pentru care îi reamintesc prefectului Gheorghe Vușcan că l-am informat de fiecare dată, inclusiv pe telefonul guvernamental (care este înregistrat), ori de câte ori s-au făcut presiuni asupra mea să produc abuz în funcție, să acopăr ilegalități, sau să fiu părtaș la afaceri necurate în calitatea mea de președinte al CJ Cluj. Având în vedere apetența pentru justiție a prefectului Gheorghe Vușcan, îl întreb public: a informat mai departe cu privire la aceste informări, cu privire la presiunile și ilegalitățile pe care i le-am semnalat, sau a preferat și preferă să devină părtaș?

Mihai Seplecan

Consilier Județean

ANEXA:

CĂTRE
GUVERNUL ROMÂNIEI
Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod postal 011791
Domnului Prim Ministru Dacian Cioloş

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Piaţa Revoluţiei nr.1 A, sector 1, Bucureşti
Domnului Ministru Petre Tobă
Domnului Constantin Mihart – Director general al Direcţiei Generale pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului

Spre ştiinţă
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ
Domnului Prefect Gheorghe Vușcan

Subsemnatul Mihai Seplecan, consilier judeţean, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 20, bl. P2, ap. 12, judeţul Cluj, telefon 0748078936, e-mail mihai.seplecan@yahoo.com şi seplecan.mihai6@gmail.com,

– luând la cunoştintă faptul că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 301/2015 privind eliberarea subsemnatului din funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, în şedinţa extraordinară din data de 21.12.2015, ora 15;
– luând la cunoştintă faptul că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 303/2015 privind numirea unui alt Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, în şedinţa extraordinară din data de 21.12.2015, ora 17;
– având în vedere avizul negativ al Secretarului Judeţului Cluj şi raportul Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Cluj asupra proiectului de hotărâre;
– caracterul nelegal al celor două hotărâri,
– pentru a preîntâmpina situaţia creată la nivelul conducerii Consiliului Judeţean Cluj în cursul anului 2014,
vă comunic următoarele:

Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 301/2015 privind eliberarea subsemnatului din funcţia de Preşedinte, a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 21.12.2015, ora 15, cu încălcarea prevederilor legale aşa cum reiese din avizul negativ al Secretarului Judeţului Cluj şi raportul Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.
Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 303/2015 privind numirea unui alt Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 21.12.2015, ora 17;
Aceasta, în condiţiile în care anterior şedinţei li s-a adus la cunoştintă consilierilor judeţeni faptul că demersul lor este unul ilegal şi cunoşteau faptul că prin acesta îmi vor cauza o pagubă şi totodată, o vătămare intereselor mele legitime. Cu privire la acest aspect, urmează să mă adresez instituţiilor competente.
Hotărârile anterior menţionate au fost comunicate Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj la data de 22.12.2015, pentru ca acesta să verifice legalitatea şi dacă consideră că acestea sunt nelegale (şi este evident că sunt) să le atace în instanţa de contencios administrativ.
Cu privire la atribuţiile Prefectului Judeţului Cluj prevăzute de Constituţia României, Legea privind prefectul şi instituţia prefectului nr. 340/2004, Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 privind verificarea legalităţii actelor administrative, precizez faptul că în cursul anului 2014, acesta şi le-a exercitat într-un termen scurt. Menţionez faptul că la acea dată, persoana demisă era Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Ioan Oleleu, membru al Partidului Social Democrat.

Astfel, Hotărârile Consiliului Judeţean Cluj nr. 169 din 11 iunie 2014 şi nr. 178 din 11 iunie 2014 au fost comunicate Prefectului Judeţului Cluj la data de 13.06.2014, iar acesta a înregistrat acţiunea în contencios administrativ la data de 18.06.2014 (în termen de 5 zile).
Ulterior şi Hotărârile Consiliului Judeţean Cluj nr. 183/2014, nr. 184/2014 şi nr. 185/2014 (prin care s-a aprobat din nou eliberarea din funcţie a aceluiaşi membru PSD) au fost comunicate la data de 07.08.2014, iar Prefectul Judeţului Cluj a înregistrat acţiunea în contencios administrativ la data de 14.08.2014 (în termen de 7 zile) (dosar nr. 4494/117/2014 pe rolul Tribunalului Cluj). Toate hotărârile anterior menţionate au fost anulate definitiv şi irevocabil de către instanţele clujene.

La data redactării prezentei adrese au trecut deja 20 de zile de la data comunicării celor două hotărâri şi deşi am solicitat Prefectului Judeţului Cluj, domnul Gheorghe Vuşcan în baza principiului egalităţii de tratament şi pentru a nu legitima atitudinea abuzivă a unor consilieri judeţeni, să reacţioneze cu aceeaşi promptitudine ca şi în situaţia fostului său coleg de partid, acesta nu a dat curs solicitărilor.
Acesta înţelege să se prevaleze de termenul de 6 luni acordat de Legea nr. 554/2004, precum şi de faptul că situaţia actuală ar fi foarte diferită de cea din anul 2014. Din contra, actuala situaţie este mult mai simplă decât precedenta, întrucât anterior acesteia instanţele de judecată au tranşat definitiv această problemă.
Nu în ultimul rând, precizez faptul că la nivelul Judeţului Cluj situaţia mea nu este singulară, şi în altă situaţie acesta reacţionând diferit în două situaţii similare, în funcţie de interesul politic.

Într-un alt caz, în care viceprimarul Municipiului Câmpia Turzii, domnul Dorin Lojigan (membru PNL) a fost schimbat ilegal din funcţie, Prefectul Judeţului Cluj a hotărât să nu atace hotărârea şi a considerat-o ca fiind legală. Astfel, domnul Lojigan a atacat personal hotărârea nelegală, (dosar nr. 6512/117/2014 pe rolul Tribunalului Cluj), iar instanţa de judecată a anulat-o definitiv şi irevocabil. Astfel, domnul Lojigan şi-a recăpătat funcţia de Viceprimar ca urmare a acţiunii personale, şi nu ca urmare a demersului Prefectului de verificare a legalităţii actului administrativ.

Nu în aceeaşi manieră a acţionat domnul Prefect, atunci când în mod nelegal a fost eliberat din funcţie domnul Lucian Nemeş, Viceprimar al Municipiului Turda (membru al UNPR, în alianţă guvernamentală cu PSD). Din contra, acesta a acţionat prompt, ca şi în cazul fostului său coleg de partid, domnul Ioan Oleleu. Astfel, în cazul meu şi al domnului Lojigan, membri ai PNL, domnul prefect nu a acţionat cu aceeaşi promptitudine (declarând faptul că are la dispoziţie 6 luni pentru a ataca hotărârea) ca şi în cazul fostului coleg de partid, domnul Ioan Oleleu sau în cazul fostului coleg de alianţă, domnul Lucian Nemeş.
Având în vedere cele prezentate mai sus, calitatea Prefectului Judeţului Cluj de reprezentant al Guvernului pe plan local, atribuţia de control a îndeplinirii de către prefecţi a atribuţiilor referitoare la verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, vă rog să verificaţi situaţia semnalată şi să dispuneţi măsurile care se impun.

În caz contrar, voi uza de toate căile legale pentru protejarea drepturilor mele legitime şi implicit pentru sancţionarea persoanelor responsabile.

Vă mulţumesc.
Consilier judeţean
Mihai Seplecan