Va prezentam mai jos, in premiera, integral, traducerea Mesajului oficial, adresat in ultimele ore, de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, clericilor si credinciosilor:

Iubiților în Domnul,

Părinți, iubitori de Dumnezeu călugări și călugărițe, dragi frați și surori:

Sfantul Sinod al Episcopilor, care au avut loc în orașul Moscova, in zilele de 2-3 februarie 2016, va transmite salutul apostolic – „Har, milă, pace, de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru” (Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 1: 2).

Cuvintele Domnului, „Ca toţi să fie una” (Sfânta Evanghelie după Ioan 17, 21), au o importanță deosebită astăzi, când lumea suferă tot mai mult din cauza divizarii. Sfantul Pavel ne cheamă, spunând: „Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere.” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 1:10). Este o datorie a fiecărui creștin ortodox, fie el episcop, cleric, călugăr, călugăriță sau persoană laica, să depună eforturi pentru a păstra unitatea Bisericii.

Această unitate a fost arătată, printre altele, de Sinoade, de la Primul Sinod de la Ierusalim si până în prezent. Următoarele cuvinte, „Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă”, au precedat deciziile acestui Prim Sinod. În prezent, un Mare si Sfant Sinod Pan-Ortodox este în curs de pregatire. La el vor participa episcopi din toate Bisericile Ortodoxe autocefale universal-recunoscute. El este așteptat să se deschidă în Creta, în acest an, la ziua Sărbătorii Sfintei Treimi. Ierarhii care vor reprezenta Biserica Ortodoxă Rusă la Marele si Sfantul Sinod Pan-Ortodox va trebui ca, în strictă conformitate cu adevărul lui Hristos și tradiția patristică nedenaturata pe care Biserica noastră a păstrat-o peste o mie de ani, împreună cu reprezentanții celorlalte Biserici Ortodoxe locale, sa răspunda la întrebările cu care se confruntă intreaga Ortodoxie astăzi. Ii chemam la rugaciune pe credinciosi, astfel ca Domnul să descopere voia Sa cea sfântă, participanților la viitorul Mare si Sfant Sinod al Bisericii Ortodoxe și sa-si poata desfășura activitatea sa, intru slava lui Dumnezeu și în beneficiul familiei ortodoxe ecumenice, in întărirea unității sale și păstrarea în puritate „a prea sfintei noastre credințe” (conform Epistolei sobornicesti a Sfântului Apostol Iuda 1:20).

Legătura indestructibila dintre Bisericile Cerești și Pământești a fost manifestata prin canonizarea Arhiepiscopului Serafim (Sobolev, 1881-1950) de Boguchary, care a avut loc la acest Sinod al Episcopilor. Arhiepiscopul Serafim a efectuat lucrarea sa în Bulgaria, unde si-a încheiat pelerinajul său pământesc. Acest sfânt a dat un exemplu de viață dreaptă și de dragoste fierbinte și nefatarnică fata de turma sa, și a fost sfintit de Dumnezeu în timpul vieții sale cu daruri binecuvântate, și după moartea sa, cu faceri de minuni. În următoarele cuvinte, bine fundamentate, puternice și izbitoare, el a subliniat necesitatea păstrarii credintei ortodoxe: O caracteristică importantă a Bisericii, este caracterul vesnic neschimbator al învățăturii sale dogmatice, morale și canonice, care vine de la Dumnezeu Însuși, Domnul nostru Iisus Hristos Acest caracter vesnic neschimbator al învățăturii Bisericii Ortodoxe, care a păstrat credința apostolică în toată puritatea sa, o deosebește de toate celelalte confesiuni creștine. Aceasta este o conștientizare dupa care că Biserica Ortodoxă Rusă a fost și va fi mereu ghidată.

Bucuros sa remarce ca poporul lui Dumnezeu ii venereaza tot mai puternic pe sfinții plăcuti lui Dumnezeu, Sfantul Sinod a binecuvântat venerarea la nivel general al Bisericii, a sfinților care au fost venerati la nivel local, anterior, printre care se numara Evghenie (Botkin) – medicul care a murit împreună cu Familia Regala. Venerarea sa la nivel extins capătă o importanță deosebită în prezent, când Biserica încearcă să afle adevărul ultim despre uciderea Familiei Regale.

In aceste zile, o nouă etapă a început în examinarea rămășițelor pamantesti descoperite la Ekaterinburg , despre care se presupune că ar apartine Familiei Regale. Sfantul Sinod al Episcopilor insistă asupra unei expertize științifice imparțiale și cuprinzătoare, deoarece pentru Biserica rămășițele acestora sunt sfinte moaște. Rămășițele descoperite la Ekaterinburg pot fi considerate ca atare, numai cu condiția ca orice mic dubiu în autenticitatea lor sa fie înlăturată.

Biserica Ortodoxă Rusă se roagă pentru restabilirea păcii în indurerata Ucraina, confruntarea armată avand loc în sud-estul țării. Într-un moment in care bisericile sunt sechestrate și fiii Bisericii canonice sunt persecutați, Sinodul face apel la credincioșii Bisericii, să se roage tot mai puternic pentru episcopi, cler, monahi și pentru laicii Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Biserica este profund îngrijorat de violența în curs de desfășurare împotriva populației din Orientul Mijlociu și de persecutarea creștinilor care sunt torturați și alungați din casele lor. Bisericile sunt distruse și altarele de acolo sunt profanate. Ne rugăm, astăzi, pentru soluționarea pașnică a conflictelor armate din regiune.