Nu numai teologul clujean Vali Guia a reacționat pentru organizarea unui concert ”Requiem” al Operei Naţionale în Catedrala Mitropolitană Cluj-Napoca săptămâna trecută, cerând demisia decanului facultății de teologie, ci și un călugăr ortodox de la Mănăstirea ”Petru Vodă” din Moldova.

Iată ce a scris părintele Filotheu pe Facebook despre organizarea unui concert de operă în Catedrala Ortodoxă din Cluj-Napoca:

”După Sfîntul Dionysie Areopagitul, atribute ale lui Dumnezeu sînt Adevărul, Binele şi Frumosul absolut. Dacă de Adevăr se ocupă Sfintele Dogme ale Bisericii, iar de Bine se ocupă Sfintele Canoane ale Bisericii, de Frumos ar trebui să se ocupe Sfintele Arte ale Bisericii: muzica ortodoxă, pictura ortodoxă, arhitectura ortodoxă, sculptura ortodoxă, poezia ortodoxă.

Iată că unul din arhiereii sinodului BOR a organizat acum cîteva zile un concert de operă în catedrala ortodoxă din Cluj.

A fost sau nu profanată catedrala ortodoxă din Cluj prin concertul de operă organizat de mitropolitul Andrei Andreicuţ? Mai mult ca sigur, da.

Din păcate pentru românii din Transilvania (şi nu numai), invocarea canonului al 75-lea al Sinodului VI este la fel de adevărată şi pentru muzica cunţană, şi pentru aşa-zisele pricesne, şi pentru lăutăria siropoasă de tipul „Oastea Domnului”. Toate acestea sînt muzici laice, nu au absolut nici un fundament în istoria Bisericii Ortodoxe.

Ce spune canonul 75?

„Voim ca cei ce vin în Biserică spre a cânta să nu întrebuinţeze nici strigări necuviincioase, şi nici a sili firea spre răcnire, nici a zice ceva din cele nepotrivite, străine de Biserică, ci cu multă luare aminte şi cu umilinţă a aduce lui Dumnezeu, Privitorul celor ascunse, astfel de psalmodii, căci sfinţitul cuvânt [al Scripturii] i-a învăţat pe fiii lui Israil să fie evlavioşi (Levitic 15:30).”

Muzicile laice sînt ţinta principală a acestui canon, care a rînduit ca în biserici să nu se cînte altceva decît muzică psaltică.

Dacă am avea nişte ierarhi preocupaţi cu adevărat de împlinirea Evangheliei şi a Sfintelor Canoane, arhiepiscopul Clujului ar primi o pedeapsă suficient de aspră ca nimeni vreodată să nu mai îndrăznească să facă aşa ceva în Biserica Ortodoxă.

Pentru unii era de aşteptat o astfel de rătăcire din partea unui arhiereu care dispreţuieşte muzica psaltică şi alte părţi esenţiale ale Sfintei Tradiţii ortodoxe.

Da, de vină este lipsa educaţiei artistice ortodoxe. Ea lipseşte cu desăvîrşire la majoritatea preoţilor şi arhiereilor români. Din învăţămîntul teologic din ultimii 150 de ani a lipsit întotdeauna istoria artei ortodoxe. De fapt, aceasta nu se studiază nicăieri în lume.

Dacă ortodocşii nu îşi cunosc propria artă, de ce s-ar ocupa alţii cu promovarea ei? Evident că aceia şi-o promovează pe a lor, nu pe a noastră.

Întorcîndu-ne la definiţia patristică din primul paragraf, s-ar cuveni să ca preoţii şi arhiereii, călăuzele spre mîntuire ale întregii societăţi, să fie cît se poate de educaţi şi în istoria artei Bisericii, izbăvind societatea nu numai de minciună şi de răutate, dar şi de urîţenie.

Fără Sfintele Dogme, întreaga lume ar trăi în înşelare, în amăgire, în erezie, în păgînism.

Fără Sfintele Canoane, întreaga lume ar trăi în fărădelege, nemaicunoscînd diferenţa dintre bine şi rău.

Fără Sfintele Arte, întreaga lume ar fi o groapă de gunoi a urîţeniei absolute.

Oare cui a zis Mîntuitorul „Voi sînteţi lumina lumii” (Mat 5:14)?”

NapocaNews