Premierul Cioloș nu aduce nicio speranță bugetarilor. Măsurile recente par din vremea crizei economice a anului 2009. Noul proiect al legii salarizării propune inrtoducerea unor bonusuri de performanță și prevede corectarea pe orizontală și verticală a structurii salariale în Sănătate, rezolvarea disfuncţionalităţilor de încadrare pentru toate familiile ocupaţionale, creşterea echităţii salariale în administraţia publică centrală. Executivul promite corecții ce reprezintă încadrări (și implicit remunerații) diferite pentru persoane pe aceleași funcții, cu aceeași vechime și cu aceleași atribuții în cadrul aceleiași unități (ex. spital, şcoală, secţie poliţie, primărie etc.). Conform proiectului, salariile administraţiei publice centrale vor ajunge la nivelul de 70% din Secretariatul General al Guvernului. În Sănătate majorările ar putea să fie chiar și de 1.000 de lei.

În Sănătate este stabilită o creștere suplimentară de aproximativ 10%, față de restul funcțiilor, a salariilor debutanților, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul public de sănătate, dar și introdus un sistem de premiere bazat pe performanță. Sistemul de premiere bazat pe performanță pentru personalul din sistemul sănătate, precum și pentru personalul didactic și didactic auxiliar va fi introdus începând cu luna ianuarie 2017. Premiile anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile, vor putea fi acordate numai după aprobarea condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță prin hotărâre a Guvernului. Premiile individuale vor fi stabilite de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de preformanță. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

Impotența premierului Cioloș: Niciun salariu nu va fi diminuat pentru bugetari, însă cresc la directorii din Guvern. Pentru restul sectoarelor bugetare, proiectul nu prevede creșteri salariale de natură structurală, ci doar corecții de încadrare și eliminare a disfuncționalităților din sistemul de salarizare public.

Iată cum arată salarizarea personalului din sectorul public, conform noului act normativ:

– salariul de bază mediu în apărare și ordine publică va fi de 1.546 lei, iar câștigul mediu va fi de 2.594,8 lei

– salariul de bază mediu în cultură va fi de 2.201 lei, iar câștigul mediu va fi de 2.297,57 lei

– salariul de bază mediu în cercetare va fi de 3.719 lei, iar câștigul mediu va fi de 3.822,20 lei

– salariul de bază mediu pentru învățământul auxiliar didactic va fi de 4.510 lei, iar câștigul mediu va fi de 4.680,55 lei

– salariul de bază mediu pentru învățământul didactic preuniversitar va fi de 2.653, iar câștigul mediu va fi 2.706,58 lei

– salariul de bază mediu în învățământul didactic universitar va fi de 4.032 lei, iar câștigul mediu va fi 4.233, 21 lei

– salariul de bază mediu în diplomație va fi de 6.852, iar câștigul mediu va fi de 8.140,97 lei

– salariul de bază mediu în justiție va fi de 5.572 lei, iar câștigul mediu va fi de 7.215, 58 lei

– salariul de bază mediu în asistență socială va fi de 1.362, iar câștigul mediu va fi de 1.498, 20 lei

– salariul de bază mediu în sănătate va fi de 2.172 lei, iar câștigul mediu va fi de 3.066 lei

Premierul Dacian Cioloş a declarat, marţi seara, că proiectul privind salarizarea bugetarilor va corecta inechităţile privind încadrarea şi plata pentru aceleaşi funcţii, cu aceeaşi vechime, salariile urmând să crească în anumite domenii, iar Sănătatea este prioritară.

Potrivit acestuia, niciun salariu nu va fi diminuat.

Premierul a explicat că, în pofida unor interpretări, şi educaţia este importantă, dar guvernul trebuie să ţină cont de ceea ce poate face, având în vedere alocările bugetare din acest an şi estimările pentru anul viitor.

Cioloş a făcut trimitere la măsurile Cabinetului Ponta, precizând că în absenţa unor reforme reale, este foarte uşor să faci câte o majorare de 10%.

„Așa cum am spus nu vrem să facem ca alții care promit, lansează petarde cu alocări bugetare, după care fug pentru că nu pot să le facă — noi ne limităm la ceea ce știm că putem să facem și am făcut și o ordine de prioritate. Asta nu înseamnă că celelalte sectoare nu sunt prioritare. Am auzit declarațiile unor reprezentanți ai sindicatului din domeniul Educației că asta consideră Guvernul Cioloș că e prioritatea sau că atâta importanță acordă Educației. E și Educația, suntem conștienți că e și Educația foarte importantă, dar cred că e important să discutăm acum despre ce putem să facem și nu despre ce nu putem să facem. Nu poate Guvernul Cioloș, în câteva luni, cu limitele bugetare pe care le are, să corecteze toate problemele din sistem”, a precizat premierul.

Comunicatul Guvernului despre proiect: „Astăzi, 17 mai, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice lansează în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

Proiectul de ordonanță de urgență urmărește rezolvarea disfuncționalităților de încadrare pentru toate familiile ocupaționale, corectarea pe orizontală și verticală a structurii salariale în sănătate, creșterea echității salariale în administrația publică centrală și introducerea de bonusuri de performanță pentru Sănătate și Educație. Această opţiune rezolva încadrările (și implicit remunerațiile) diferite pentru persoane pe aceleași funcții, cu aceeași vechime și cu aceleași atribuții, în cadrul aceleiași unități şi reducerea diferențelor salariale din administraţia publică centrală. Totodată, se introduce un sistem de premiere bazat pe performanță pentru personalul din sistemul de Sănătate şi pentru personalul din Educație, începând cu luna ianuarie 2017.

Potrivit proiectului, începând cu august 2016, personalul care își desfășoară activitatea în aceleași condiții și care beneficiază de un salariu de bază mai mic decât cel maxim stabilit în cadrul aceleiași instituții va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază din instituția respectivă.

Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie sau salariile de funcţie în care nu a fost cuprins cuantumul soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind cuantumul soldei de merit/ salariului de merit. Corecțiile aduse soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Tot din august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Proiectul prevede că, de la aceeași dată, salariile de bază ale personalului din aparatul administrației publice centrale se stabilesc la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Nivelul concret de salarizare urmează să fie stabilit prin ordin comun al Secretariatului General al Guvernului şi al ordonatorilor principali de credite, cu precizarea că, dacă salariile de bază determinate potrivit celor relatate mai sus sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.

Guvernul Dacian Cioloș dovedește că e incapabil economic și nu e în stare să guverneze și să asigure o salarizare corectă și europeană.

NapocaNews

 

dacian_ciolos_91897000