Renumit om de știință în domeniul medicinii, autoare a numeroase studii în acest domeniu, profesor universitar și academician, deținător a două certificate de inovator în recuperarea tulburărilor de limbaj, autoare a multor cărți din universul lui Hipocrate, talentat scriitor, Ștefania Kory Calomfirescu este prezentă în librării cu o nouă lucrare, din seria celor dedicate personalităților medicale, intitulată “Despre marele profesor Iuliu Hațieganu “. Carte apărută la Editura Napoca Nova în anul 2016.

Autoare a volumelor despre unii înaintași ai săi din lumea medicală, cum ar fi Crișan Mircioiu, Constantin Bălăceanu Stolnici, Victor Papilian etc, descoperim în acad, dr. Ștefania Kory Calomfirescu o personalitate generoasă ce-și omagiază înaintașii, făcându-i cunoscuți generațiilor de astăzi, prin cărți scrise cu competență științifică, dar și cu sufletul.

Volumul despre care facem vorbire “Despre marele profesor Iuliu Hațieganu “ abordează viața și opera profesorului Iuliu Hațieganu “ctitorul școlii medicale în limba română din Cluj “, care “rămâne un mit pentru toate generațiile de mediciniști de-a lungul timpului. “(Ștefania Kory Calomfirescu ), lucrare ce se deschide cu o “Prefață“ semnată de prof.univ.Dr.Adela Maria Moș, în rândurile căreia descoperim căldura omagiului adus profesorului Iuliu Hațieganu care “ a depășit prin activitățile sale cetatea Clujului, Ardealului și a devenit un bun al medicinii românești, al întregii țări”.

Interviul cu profesorul Florea Marin, care i-a fost colaborator mulți ani, la Clinca Medicală III din Cluj-Napoca, publicat la începutul cărții ne introduce în lumea medicală a anilor 1953, cu oamenii vremii, ce au devenit peste timp jaloane în știința medicală clujeană și nu numai, dar mai ales conturează personalitatea celui ce este denumit de către profesorul chirurg Gicu Ionescu “o inscripție pe poarta istoriei “, “Everest al medicinii noastre interne“(Petre Vancea ) sau “Profesor al medicinii românești “(Arghezi ).

Născut pe 14 aprilie 1885 în satul Dârja, comuna Panticeu, ca fiu al preotului Ioan Hațieganu, viitorul personaj al prezentei cărți, urmează cursurile primare în satul natal, apoi la Cluj, și Blaj, urmând, începând cu 1904, Facultatea de Medicină din Cluj, ca bursier al Societății “Transilvania “ din București.

În anul 1909, viitorul profesor universitar și ctitor de școală medicală în limba română, “absolvă strălucit facultatea și susține diploma de doctor, devenind preparator la Clinica medicală I din Cluj.“

Pe parcursul anilor, datorită inteligenței, a stăruinței în acumularea de noi cunoștiințe din domeniul medical, și nu numai, după un stagiu de cunoaștere la facultățile

de medicină din București și Iași, este numit, în anul 1919, “Profesor universitar de Clinică medicală și primul decan al noii Facultăți de Medicină din Cluj.“

În 1922 efectuează, pentru instruire și documentare, o vizită la clinicile medicale din Paris.Tot în acest scop, în anul 1927 călătorește în Franța și Elveția. După câteva călătorii prin Europa, cu scop de documentare, printre care în Italia și Spania, în anul 1928 îi moare fiul său Tuțu Iuliu Marius.După această tragedie se implică și mai mult în viața Cetății. Cu ajutorul unui împrumut la Banca Albina construiește și amenajează Parcul Universității ce-i poartă numele. Împrumut făcut în anul 1930. Preia Despărțământul “Astrei” din Cluj, înființând totodată „Șoimii Carpaților”. În același an devine rector al Universității din Cluj, înființând două dispensare studențești, iar pentru scurt timp este numit ministru fără portofoliu al Ardealului.

În următorul an primește vizita lui Leonard Bernard la Universitatea pe care o conduce, iar până în 1932 este prorector al Universității Clujene, an în care decedează, în luna august, tatăl său. Anul 1934 , în viața marelui medic se produce un eveniment. Îi apare primul volum al Tratatului elementar de semiologie și patologie medical în colaborare cu Ioan Goia. În anul 1936, după o muncă de cercetare asiduă publică al doilea volum al Tratatului.Lucrare mult apreciată de specialiști, acest fapt a dus la invitarea sa la Congresul de gastroenterologie de la Paris în anul următor.

Datorită spiritului său de organizare și management este numit directorul Școalei Normale Superioare din Cluj, în anul 1939.. Datorită condițiilor politice din țară în 1940, se refugiază la Sibiu unde devine rectorul Universității din Cluj refugiată la Sibiu, rămânând în această funcție până 1944. După ce s-a terminat războiul se întoarce la Clinica medicală I din Cluj, în anul 1945, iar datorită regimului politic comunist-criminal în 1948 este scos din Clinică și pensionat, an în care îi apare volumul Actualități în patologia medicală. Urmare activității sale în domeniul medical, în 1953 este reîncadrat la Clinica III Medicală, iar în cadrul învățământului editează cu colaboratorii săi o sumedenie de cursuri și tratate. Peste doi ani i se acordă titlul de “Medic emerit “, fiind ales membru al Academiei Române și deputat în Marea Adunare Națională de la București.

Pe 4 septembrie 1959 firul vieții marelui profesor și medic clujean se întrerupe la Spitalul Elias din București. Este înmormântat în 6 septembrie în Cimitirul Central din Cluj, odihnindu-și veșnicia în cavoul familiei. Pentru a-l înțelege pe Profesorul Iuliu Hațieganu, subliniază Florea Marin “trebuie să ne transpunem în epoca în care a trait și a lucrat, să ne umplem de spiritul vremii aceleia. “

Cartea doamnei academician Ștefania Kory Calomfirescu, scrisă cu profesionalism, acribie și laborioasă cercetare, este completată cu un album de fotografii, mijloc de a lărgi evantaiul imagistic al activității marelui profesor, astfel că, prin cărțile publicate de domnia sa, se pun bazele istoriei medicinei moderne din Cluj, și nu numai. Fapt ce ne îndeamnă să spunem că, însăși, profesor dr. Ștefania Kory Calomfirescu va rămâne în paginile enciclopediei medicale o personalitate marcantă din istoria culturii neamului nostru.

Al.Florin Țene

iuliu-hatieganu