Ședința cenaclului ”Radu Stanca“, patronat de Liga Scriitorilor Români, din cadrul Centrului multifuncțional de servicii sociale integrate pentru vârstnici nr.2 Cluj-Napoca (coordonator Maria Bobină), a fost deschisă de scriitorul Al.Florin Țene, președintele cenaclului, care a prezentat ordinea de zi . Profesoara Antonia Bodea a fost invitată să vorbească despre George Topârceanu, autorul volumului “Migdale amare “, apărut în anul 1928, la București.

După expunerea bine documentată, Al.Florin Țene a susținut un recital poetic din opera scriitorului de la revista “Viața Românească “.

În continuare profesorul Vasile Sfârlea a analizat opera poetică a lui George Topârceanu, la care Al.Florin Țene a subliniat prietenia autorului “Rapsodiilor de toamnă” cu Sadoveanu, Garabet Ibrăileanu și Mihai Sevastos.
Medalionul literar s-a încheiat cu poezia “Rapsodii de toamnă “, interpretată cu acuratețe de Al.Florin Țene.

După care a urmat prezentarea lucrărilor membrilor cenaclului.Astfel, Don Dorin a citit povestirea science fiction “Pedeapsă pentru uitare “, apreciată de cei prezenți.Au mai citit din creațiile lor: Titina Nica Țene și Marina Muntoi.

În încheiere, în cadrul rubricii „Prin adevăr învingem o părere “, profesorul Vasile Sfârlea a vorbit despre eliberarea Clujului de sub jugul fascist horthyst la împlinirea a 72 de ani

Viitoarea ședință a cenaclului va avea loc miercuri, 9 noiembrie, orele 11.

Al.Florin Țene