Istoria oferă mereu surprize, iar deschiderea arhivelor aruncă o altă lumină asupra unui eveniment din istoria contemporană. Cu toții cunoaștem că evreii au fost victime în al doilea război mondial doar datorită regimului nazist și a aliaților acestuia: fascismul italian, spaniol, unguresc sau militarismul antonescian. Noi documente declasificate scot la iveală și surprize: evrei deveniți prizonieri de război în lagărele sovietice, în perioada războiului antisovietic: 22 iunie 1941 – 9 mai 1945. Au luptat evreii ca soldați în armate aliate Germaniei naziste împotriva URSS? Recent Arhivele Federației Ruse au publicat un document declasificat despre statistica cu prizonierii de război din armatele Germaniei naziste și aliaților ei, care au luptat în războiul contra URSS.

Vă prezentăm un extras din numărul total de deținuți de război din lagărele militare sovietice pe naționalități între anii 1941 – 1945.

”Germanii – 2.389560 milioane.
Japoneză – 639635.
Ungaria – 513767.
Românii – 187.370 mii.
Austriecii – 156.682 mii.
Cehii – 69.977 mii de oameni.
Italieni – 48.957 de mii de oameni.
Franceză – 23.136 de mii de oameni.
Iugoslavii – 21.822 mii de oameni.
Moldovenii – 14.129 mii de oameni.
Chineză – 12.928 de mii de oameni.
Evrei – 10.173 de mii de oameni.
Coreenii – 7.785 mii.
Olandeză – 4.729 de mii de oameni.
Mongolii – 3,608 mii de oameni.
Finlandezii – 2.377 mii de oameni.
Belgienii – 2,010 mii de oameni.
Lyuksemburzhztsy – 652 persoane
Danezii – 457 persoană
Spaniolii – 452 de persoane (potrivit altor surse de 350 de spanioli au căzut în captivitate sovietică – 94 a murit, iar restul a revenit acasă în 1954)
Roma (Țigani) – 383
Norvegienii – 101 persoane”

Din numărul prizonierilor de război căzuți în mâinile Armatei Roșii era firesc ca cei mai mulți să fie nemți din Wehrmacht și trupele SS (aproape trei milioane, aici intră și cei 153 de mii de austrieci), pentru că au fost din cea mai numeroasă armată de atac în data de 22 iunie 1941. La aceștia se adaugă și soldații nemți luați prizonieri în zona de ocupație sovietică a Germaniei la capitularea din 9 mai 1945.Pe locul doi ca număr de prizonieri sunt japonezii, care au dus greul războiului antisovietic în primăvara lui 1945. Interesant că în rândul prizonierilor de război căzuți în URSS sunt ungurii cu peste 500 de mii. La aceștia trebuie adăugați și românii din Ardealul de Nord răpit în 30 august 1940, care au fost înrolați cu forța de horthyști și duși să lupte în prima linie în Rusia.Pe această temă dețin numeroase înregistrări audio din cercetările efectuate pe teren cu veterani de război. Românii au avut la ruși peste 180 de mii de prizonieri, paradoxal nu luați după Stalingrad, ci în urma actului de la 23 august 1944, când soldații s-au predat fără luptă că așa le-a ordonat Regele Mihai la Radio. Sovieticii i-au pus în lagăre pe cei 14 mii de prizonieri de război moldoveni separat de români. Câteva sute de prizonieri au provenit și din Spania Diviziei albastre, iar celelalte naționalități căzute prizoniere: danezi, luxemburghezi, francezi, cehi sau olandezi făceau parte din trupele inter-naționaliste ale Waffen SS. Din document reiese și o cifră mai mult decât ciudată: au existat 10 mii de prizonieri de război de origine evreiască? În armata germană nu aveau cum să lupte datorită legilor rasiale dure, nici în cea italiană sau Franței de la Vichy. Evreii în România lui Ion Antonescu au fost persecutați prin legi rasiale, trimiși în lagărele din Transnistria, unii cu trenurile morții după Iași sau concentrați în lagăre și la muncă în sprijinul comunității.Totuși nu este exclus să fi fost și soldați români cu origini evreiești în Armata Română condusă de generalul Ion Antonescu, care au căzut prizonieri la sovietici și și-au declarat apoi o origine evreiască? Lagărul sovietic SPASSK din Karaganda a avut peste 6.740 de soldați români prizonieri de război. La aceștia s-au adăugat un număr de peste 1.000 de prizonieri de altă naționalitate, care au luptat în Armata Română: evrei, ucrainieni, armeni, „moldoveni”. Autoritățile sovietice au ținut evidența prizonierilor pe naționalități, nu pe țări de origine.

Să fi luptat acești evrei în armata maghiară a lui Horthy împotriva URSS? Se știe că până în martie 1944 când nemții au ocupat Ungaria, o parte din evrei nu au fost trimiși la moarte în Germania de către autoritățile maghiare. Să fi fost soldați unguri de origine evreiască care nu și-au declarat-o și au luptat pe frontul din răsărit, iar când au căzut prizonieri la ruși și-au dezvăluit originea etnică? Să fi fost evrei în armata finlandeză căzuți prizonieri în ”războiuul de iarnă” împotriva lui Stalin? Toate acestea sunt supoziții, dar cred că ar fi interesantă o cercetare în arhivele ruse despre evreii luați prizonieri de război de către Armata Roșie în urma atacului împotriva URSS după 22 iunie 1941 intreprins de Germania nazistă și armatele aliaților ei.

Ionuț Țene

 

prizonieri-stalingrad