Grupul consilierilor județeni ai PSD Cluj solicită Consiliului Județean
Cluj să facă public  statusul activității S.C Clujana S.A cât și un
raport financiar având în vedere că societatea aflată în subordinea
Consiliului Județean Cluj trebuia să achite mai multe datorii.
Având în vedere că pe ordinea de zi a Consiliului Judeţean Cluj, în
şedinţa de la sfârşitul lunii ianuarie, s-a aflat un proiect de hotărâre
prin care oficialii S.C Clujana S.A cereau aprobarea consilierilor
județeni pentru a vinde două imobile aflate în patrimoniul acesteia, în
vederea achitării mai multor rate din datoriile curente ale societăţii,
este cât se poate de bine-venită informarea clujenilor cu privire la
tranzacția  mai sus menționată.
„Vrem să știm din ce cauză s-a pierdut eșalonarea datoriilor, ceea ce a
dus la creșterea presiunii financiare pe bugetul societății și creșterea
datoriilor în condițiile în care noi considerăm că acest lucru putea fi
evitat” a declarat dl. Remus Lăpușan, liderul de grup al consilierilor
județeni social-democrați.
Radu Ștefan