În ultimii ani, în Europa a apărut un neologism – Eurabia. Este un termen pe care scriitorul și istoricul britanic Bath Yehor îl folosește în cartea sa Eurabia axa euro-arabă. Termenul „Eurabia” denotă perspectivele dezvoltării Europei, ținând seama de migrația convingerilor islamiste.

În prezent, numărul de musulmani care trăiesc în Uniunea Europeană ajunge la 16 milioane, în timp ce populația Uniunii Europene în total este de 500 de milioane de oameni. În viitorul apropiat în Europa, este de așteptat o creștere suplimentară a populației musulmane.

Deci, „Eurabia” înseamnă o schimbare completă și o transformare a întregului continent european în ceva complet diferit. Aceste schimbări vor afecta cu siguranță indicatorii demografici ai Europei. Schimbă percepția propriei sale istorii și culturi, a civilizației, a legilor și instituțiilor sale, a politicilor sale și a tuturor elementelor care creează prezentul și determină viitorul.

Se pare că Europa, având în vedere rata scăzută a fertilității populației indigene comparativ cu imigranții arabo-islamici, își va pierde identitatea în câteva decenii. Și, de asemenea, libertatea și drepturile civile ale popoarelor indigene care o locuiesc. Faptul este că musulmanii, atunci când devin „o masă critică”, pot pretinde că includ norme în diverse sisteme juridice naționale, conform prescripțiilor „Sharia”. Dar „sharia“ – reglementări definește credințe, precum și formarea unei paradigme religioase și valorile morale ale musulmanilor, care în nici un fel se referă la non-musulmani.

Trebuie remarcat faptul că lipsa de atenție politică a elitelor de putere din Europa este una dintre cele mai importante cauze ale eurospepticii pe scară largă în rândul națiunilor europene.

În noul mileniu, pe măsură ce Islamul sa mutat spre Europa, nu a fost o întâlnire, ci, din păcate, o ciocnire a civilizațiilor europene și islamice.

Acest lucru a fost inevitabil, deoarece deschiderea societății europene nu împiedică imigrarea oamenilor din întreaga lume. Firește, printre toate celelalte culturi, numai Islamul ar putea intra în confruntare directă cu cultura europeană.

Toate deoarece Islamul nu este doar o religie, cum ar fi creștinismul sau budismul, este, mai presus de toate, o religie politică.

Dacă ne gândim că distruge liderii extremiste și distrugerea LIH și „Al Qaeda“ (organizația teroristă interzis în Rusia. – nn), ne vom opri „jihad“ – suntem profund greșită.

Apărătorii Islamului susțin că conceptul de „jihad” se referă nu numai la conduita războiului. Dar într-un sens larg înseamnă aspirație constantă și zel în tot ceea ce promovează triumful idealurilor religiei islamice.

În plus, trebuie să luăm în considerare un alt element al islamului – „davat”. „Davat” nu are nimic de-a face cu activitățile misionare sau umanitare între credincioșii aceleiași credințe. „Davat” este o adevărată forță politică care vizează islamizarea țării în care operează. Scopul „davatului” nu este să salveze sufletele, ci pentru că Islamul este un proiect politic, „schimbă instituțiile societății și le înlocuiește cu șaria”.

Europa nu este într-adevăr pregătită să creeze acea comunitate idealizată multiculturală și multinațională, care a fost atât de atractivă în teorie și care a fost discutată atât de des în țara noastră recent.

În primul rând, Europa nu poate sau nu dorește și poate deja nu este capabilă să-și recunoască propriile rădăcini culturale, care își pot pierde în curând identitatea. Adică să piardă totalitatea calităților și a realizărilor care i-au permis să ajungă la un nivel atât de înalt și să ia un loc vrednic în lume.

Principala problemă este că Europa a renunțat la rădăcinile creștine și că acum se confruntă cu un proces de degradare spirituală. Refuzând identitatea lor religioasă și culturală, europenii au adoptat „non-valorile” liberalismului și individualismului.

Aceste idei sunt străine nu numai pentru Europa, ci și pentru însăși natura omului într-o asemenea măsură încât oamenii, rezistându-i, merg în nihilism sau încearcă să caute ideologii alternative. De exemplu, musulmanii din cea de-a doua și a treia generație, care trăiesc în Europa de zeci de ani, tind să meargă la Islamul radical.

Știm că sute de islamiști radicali din Europa au mers să lupte în Siria de partea IGIL. Aceasta este o problemă nu numai politică, ci și socială și psihologică. La urma urmei, în ciuda faptului că acești oameni s-au născut în Europa, mulți dintre ei se simt marginalizați. Ei simt deficiențele sistemului capitalist și încep să caute noi utopii politice.

Schimbarea conștiinței se schimbă capacitatea lor de a percepe realitatea înconjurătoare: barbarism începe să pară eroic, obscurantismul – o revelație, și succesele militare ale „statului islamic“ – dovada a puterii ideologiei sale. În primul rând, IGIL este o ideologie și este foarte atractivă în ochii multor musulmani europeni.

În al doilea rând, în decurs de câteva decenii, Europa, conform versiunii oficiale, chiar și pentru a-și rezolva dificultățile socio-economice, chiar a stimulat imigrația din țările musulmane. S-au făcut încercări de integrare a musulmanilor în societatea europeană, care, se credea, ar putea ajuta imigranții să se apropie de europeni.

Cu toate acestea, integrarea nu a avut loc. Ideea multiculturalismului, propusă de elita politică europeană, nu a funcționat. Dimpotrivă, acest flux de migrație spre Europa a devenit un „cal troian”. Pentru a deschide ușile Europei pentru toată această hoardă este o nebunie adevărată. Aceasta este predarea. Aceasta este etnocidul.

În ceea ce privește conceptul de etnocid, în studiul său de rădăcinile etnice ale națiunilor (originea etnică a națiunilor) antropolog Anthony D. Smith susține că , în unele cazuri, s – a adăugat presiunea externă unor modificări interne care duc la astfel de schimbări radicale într – un grup etnic, că există „etnocid”.

În acest caz, cea mai importantă cauză determinantă a mutației culturale este mutația demografică. Noii sosiri suprimă aborigenii atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere cultural, distrugând complexele vechi „myto-simbolice” prezente în vechea societate.

Când aceste schimbări sunt atât de vaste, încât duc la distrugerea formelor și tradițiilor locale anterioare locale, atunci în acest caz se poate vorbi despre o „dizolvare” finală a vechiului etnos sau etnocid.

Europenii au sperat că nou – veniții vor găsi ideile democrației, toleranța, pluralismul, egalitatea în fața legii pentru toți cetățenii, indiferent de sex și motive rasiale sau religioase atractive și demne de sprijin, și să împrumute aceste valori cu entuziasm. Dar acest lucru nu sa întâmplat.

Valorile europene nu numai că nu au fost luate de către imigranți, ci dimpotrivă, ele au fost folosite în detrimentul europenilor înșiși: imigranții au dobândit o serie de privilegii, care, de exemplu, în Italia nu sunt disponibile chiar și pentru secțiunile cele mai sărace ale populației locale.

Această contradicție socială, adică distribuirea incorectă a drepturilor și obligațiilor, este astăzi un stimulent puternic pentru revoltele în masă.

Integrarea nu sa întâmplat. Aceasta, prin definiție, implică o mișcare bidirecțională, o apropiere constantă reciprocă. Se bazează pe respect reciproc. Dar unde este respectul față de noii sosiri? La rândul lor, nu există dorința de a percepe valorile, cultura europeană. Chiar dacă li se oferă tot ceea ce poate oferi societatea europeană: privilegii sociale, precum și dreptul și oportunitatea de a-și proclama liber religia (este suficient să vedem câte moschei au fost construite în întreaga Europă).

De la ei în schimb – nu mulțumesc. Dar există o deteriorare a orașelor, agresiune socială, violență împotriva femeilor europene … Creșterea criminalității – aceasta este o nouă, „multiculturală” Italia.

În toate discuțiile publice cu privire la migranți, nu se menționează cel mai important: lipsa completă a culturii europene (în cazul meu particular, italiană). Nou – veniții nu învață de la ea, ei pur și simplu refuză …

Vorbim despre traditii vechi de secole, costume, respect pentru arta și arhitectura, dragostea un mod obișnuit de viață, preferințele culinare. Toate acestea sunt pur și simplu îndepărtate de această hoardă. Ei nu doresc și nu intenționează să respecte țara în care au ajuns. De exemplu, în aceeași Italia, care este unică în lume. O țară care, potrivit frumuseții sale artistice, poate fi cu adevărat considerată o moștenire culturală a omenirii.

Chiar și a doua generație de migranți nu se poate încadra în modul italian de viață. O generație este suficientă pentru a distruge tot ce a fost construit de-a lungul unei istorii vechi de secole și că nu vă veți întoarce …

Europa a fost fascinată de un proiect politic și economic în ultimii patruzeci de ani. Esența proiectului este că scopul său este de a înlocui realitatea europeană cea mai cultural-antropologică cu o altă, mai „pliabilă” realitate. Autorii acestui proiect nedeclarat sunt manipulatorii financiari și economici ai globalizării.

Scopul lor final este realizarea ideii globalizării, crearea unui „guvern mondial unic”. Această reducere a tuturor popoarelor la un singur model de comportament: alegerea unei limbi, populația totală în tratamentul unei religii (religia pieței, mai degrabă decât într – una din religiile tradiționale), introducerea monedei unice, construirea unei singure identități, o singură cultură …

Potrivit profesorului Alexander Dugin, omul nu este universal, el este pluralist, adică diferit de ceilalți. Omul ca individ, lipsit de cercul său, de religia sa, de tradițiile sale, nu există în natură. Poate exista doar ca un concept, ca o idee nihilistică.

Un profesor de științe politice Kelly M. Greenhill a efectuat un studiu intitulat „Arma migrația în masă: deportare, politica externă forțată și“, care este publicat în cartea sa (Kelly M. Greenhill, «Armele de masă Migrația: deplasare forțată, coerciția și politica externă», Cornell University Press, 2011). Anterior, această lucrare a fost publicată în 2008 în revista specializată „Civil Wars”. În studiu, autorul subliniază: este capabilă să elimine orice îndoială reziduală față de care se confruntă o nouă armă non-tradițională, o „armă de migrație în masă”.

De aceea, vorbind despre islamizarea Europei, este necesar să se ia în considerare ideea unui „Global Village“ – definiția Marshall McLuhan, exprimat în cartea sa «Galaxia Gutenberg: Making de tipografic Man» ( « Galaxia Gutenberg Crearea de imprimare Man”.).

Imigrație, desigur, este o consecință a globalizării, care obligă popoarele lumii a treia să emigreze din țara lor din cauza foametei și, în special, în căutarea economică a bunăstării în alte țări care Occidentul sunt trase ca un paradis pe Pământ.

Sunt sigur că identitatea este parte integrantă a unei persoane. Este o componentă internă a noastră înșine, din care este imposibil să refuzăm. Din ce motiv propun să renunțe la ea? De ce suferiți astfel de leziuni? Ce anume primim în schimb?

Dacă vom îngropa în această întrebare, putem observa că în conversații despre posibila islamizare viitoare a Europei, referindu-se la planul pentru cucerirea ei de Islam cu ajutorul fluxurilor de imigrație, nu scoate în evidență motivele pentru care elita politică europeană sprijină procesul de imigrare .

Pentru Atlanticul de Vest elita politico-economice a obiectivului final al transformării Europei este transformându-l într-un așa-numit «creuzet» – topire castron, pe modelul american. In aceasta Europa va cuprinde diferite grupuri etnice (cu cartiere tipice, ghetouri și probleme sociale relevante asociate cu sărăcia, criminalitatea și conflicte etnice), lipsit de orice cultură și tradiții. De fapt, obiectivul final este crearea unei persoane, care este un „consumator” ideal fără față, gestionat și folosit tocmai pentru că este lipsit de cea mai profundă parte din natura sa.

De aceea, masa musulmană a devenit atât de importantă și a fost trimisă în Europa. Scopul final al proiectului de dominare mondială nu este doar acela de a islamiza Europa, ci de a distruge ceea ce se numește identitate europeană, Europa, care este leagănul tradițiilor și valorilor ferm înrădăcinate.

Deci, ce va fi viitorul Europei? Va deveni Europa în curând Eurabia? Mi-e teamă că așa! Demografia este matematica, iar matematica nu este o inventie.

Cu toate acestea, nu cred că Europa va ajunge atât de ușor la distrugerea totală a identității popoarelor sale sub ponderea imigrației.

Cu riscul de a părea pesimist, sunt convins că Europa se va transforma în curând într-o ciocnire a civilizațiilor. Nu va exista o față evidentă, însă pe harta Europei vor exista multe conflicte de apariție, asemănătoare cu pielea unui leopard. Toate zonele care vor scăpa din ce în ce mai mult de la controlul organismelor publice.

Cu mulți ani în urmă, în 2000, înainte de 11 septembrie 2001, Cardinalul Giacomo Biffi a vorbit despre ce se întâmpla în acel moment în Europa. Multe dintre judecățile sale s-au dovedit profetice.

„Europa va deveni din nou creștin sau va deveni musulman. Ceea ce mi se pare că nu are viitor este o „cultură a nimicului”, libertate nelimitată fără conținut, scepticism, lăudat ca un profit intelectual. Profitul, care, aparent, este dominant în națiunile europene, mai mult sau mai puțin toate bogate în mijloace și adevărul sărac.

Această „cultură a nimicului” (susținută de geodonism și insatisfacția liberală) nu va putea să reziste atacului ideologic al islamului care vine. Numai recâștigarea creștinismul ca mântuirea numai pentru om, doar o renaștere solidă a sufletului vechi din Europa are de oferit celeilalte rezultatul acestei confruntări inevitabile. ”

Astăzi, din păcate, în Europa, nici „laicii”, nici creștinii nu sunt conștienți de catastrofa inevitabilă. „Seculară” face munca Bisericii în toate privințele dificilă. Ei nu observă că luptă împotriva celei mai puternice surse de inspirație, cea mai eficientă apărare a civilizației occidentale și a valorilor ei: raționalitate și libertate. Și credincioșii, prin stingerea conștientizării adevărului, preferă un simplu „dialog” cu „alte culturi”, pregătindu-și inconștient propria lor dispariție …

Eliseo Bertolazi
Sursa: www.stoletie.ru