În aceste zile, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a făcut unele precizări, din care să rezulte clar că preoții Bisericii nu le pot impune credincioșilor taxe obligatorii prin care să condiționeze săvârșirea Sfintelor Taine sau a ierurgiilor. Pentru cei ce nu cunosc prea bine acești termeni, facem următoarele precizări:

Sfintele Taine sunt acele lucrări deosebite ale harului lui Dumnezeu, prin care omul intră în Biserică și se sfințește. Sfintele Taine sunt lăsate de Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, ca o lucrare a Duhului Sfânt, așa încât, la modul concret această lucrare tainică a harului este însoțită de slujbe ale Bisericii. Numele de „Taină” vine de la faptul că harul lucrează în mod nevăzut, prin semne văzute, și prin urmare, ceea ce credem este diferit de ceea ce vedem. Ele sunt:

Botezul
Mirungerea (care însoțește Botezul)
Sfânta Împărtășanie
Mărturisirea (Spovedania)
Sfântul Maslu
Căsătoria (Cununia)
Preoția (Hirotonia)
Ierurgiile sunt rugăciuni și toate celelalte slujbe speciale oficiate de Biserică în scopul curăţirii, binecuvântării şi sfinţirii omului, a naturii, lăcașurilor, obiectelor, câmpului, roadelor şi a lucrurilor de care omul se folosește pentru lauda lui Dumnezeu şi mântuirea sufletului. Între ierurgii, amintim:
Rânduiala femeii după naştere;
Rugăciunea de punere a numelui pruncului;
Rugăciunile de îmbisericire a femeii şi a pruncului la 40 de zile după naştere.
Molitfele Sfântului Vasile cel Mare şi ale Sfântului Ioan Gură de Aur;
Rânduiala tunderii în monahism
Slujba înmormântării;
Rânduiala citirii stâlpilor la cei morţi;
Rânduiala pomenirii morţilor, la trei, nouă şi 40 de zile;
Rânduiala parastaselor;
Sfinţirea obiectelor de cult ;
Sfinţirea apei (Agheasma Mică şi Agheasma Mare la Boboteaza);
și celelalte slujbe și rugăciuni.

Interzicerea taxării obligatorii a acestor slujbe și a eforturilor deosebite pe care slujitorii Bisericii le fac pentru credincioșii lor, nu înseamnă, însă, că acestora din urmă li s-ar refuza participarea la susținerea financiară sau de alt tip a activității bisericești, sau la întreținerea și bunăstarea sfintelor lor lăcașuri ortodoxe, ci doar că acest lucru se poate face numai prin donații de bunăvoie (contribuții benevole), fără a exista taxe și sume impuse obligatoriu, ci doar cuantumuri ale acestora, stabilite de către reprezentanții credincioșilor, din Consiliul Parohial, pornind de la cheltuielile parohiei.

Comunicatul recent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vine, astfel, cu noi precizări „privind distincția dintre taxe și contribuții benevole oferite de către credincioși pentru funcționarea unităților de cult”, după cum arată într-un mesaj oficial semnat de Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Hotărârea în acest sens a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de ziua de 18 decembrie 2017

„Taxele stabilite de consiliul parohial se referă doar la sumele plătite de credincioși pentru concesionarea și întreținerea locurilor de înmormântare din cimitire”, mai explică recentul comunicat oficial, făcând clară distincția:

„Contribuțiile benevole reprezintă sumele oferite de credincioși cu ocazia săvârșirii unor Sfinte Taine și ierurgii. Cuantumul acestora este stabilit de către Consiliul Parohial și are în vedere cheltuielile de funcționare a parohiilor”.

De asemenea, in mod special, „Sfântul Sinod a reiterat interdicția condiționării oficierii de către preot a slujbei înmormântării de plata vreunei taxe mai ales în cazul familiilor sărace, dar parohiile consideră necesare contribuțiile benevole ca donație din partea familiei pentru întreținerea bisericii parohiale. În aceste cazuri, preotul trebuie să elibereze chitanțe familiilor care au donat banii respectivi” – mai arată comunicatul emis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

NapocaNews