Întrunit în ședință, Consiliul Local Cluj-Napoca a aaprobat cuantumul burselor acordate elevilor care învață în oraș.

Astfel sunt constituite mai multe categorii de burse, în funcție de media generală, respectiv burse sociale.

Bursele de performanță vor fi în sumă de 125 lei, cele de merit 95 de lei, cele de studiu 80 lei, iar cele sociale 75 lei.

La nivelul municipiului beneficiază de burse peste 13.000 de elevi.

NapocaNews