Şedinţa cenaclului literar “Artur Silvestri “ din data de 29 noiembrie a fost deschisă de scriitorul Iulian Patca, preşedintele Filialei Cluj a Ligii Scriitorilor, care a prezentat programul şedinţei, după care a dat cuvântul lui Al.Florin Ţene, preşedintele naţional al acestei organizaţii profesionale.

În cuvântul său, Al.Florin Ţene, a arătat că toate cele 38 de filiale ale Ligii Scriitorilor din ţară şi străinătate, pe lângă cele 18 reviste pe care le editează ş-au făcut pagină pe facebook în care sunt relatate activităţile cultural-literare pe care le organizează. În continuare acesta a prezentat cu multă empatie cartea doamnei academician Ştefania Kory Calomfirescu, intitulată “Şcoala strălucită de neurologie românească a savantului GHEORGHE MARINESCU “, apărută la Editura Ecou Transilvan. Prefaţată de două mari personalităţi din lumea medicala prof.dr. Adela Maria Moş şi Dr.Iustinian Gr.Zegrean, cartea cuprinde nouă capitole şi bibliografie în care se subliniază contribuţia marelui savant care a înfiinţat prima Catedră de Neurologie la Bucureşti.

Cuvântarea amplă a lui Al.Florin Ţene despre această, carte care se constituie într-un monument ridicat marelui savant, de către o personalitate de necontestat în domeniul medicinei naţionale, Ştefania Kory Calomfirescu, s-a încheiat cu fraza scrisă de cei doi prefaţatori: “Marele etos medical este de fapt contopirea solidă dintre bunătate, onestitate, bun-simţ abnegaţie, devotement, sacrificiu şi responsabilitate“, calităţi pe care le-a avut academicianul Gheorghe Marinescu, şi le are autoarea acad. Ştefania Kory Calomfirescu.

În continuare, preşedintele naţional al Ligii Scriitorilor, a vorbit despre ampla lucrare etnografică a profesorului Petru Ilie Birău, intitulată”De la cercetarea etnografică afectivă la expresia artistică”, apărută la editura Codex Aureus din Bucureşti , arătând că această amplă lucrare este expresia pertinentă şi îndrăzneaţă a unei analize a valorilor trediţionale.

Al.Florin Ţene a mai prezentat cărţile; “Interpret la Delei“ de V. Umbreanu, “Clipe şi îngeri “ de Sibiana Mirela Antoche, “ Aventurile detectivului 6” de Victor Gheorghe Codleanu “, “Eroica ]ndarjire “de Ilie Şandru“, “România plai nemuritor-unire şi credinţă“ de Maria Someşan şi revista “Agora Literară “ , despre care a spus că acest număr este o publicaţie reprezentativă, interesantă, cupriznd lucrări de bună calitate. Felicitând pe redactorul şef Iulian Patca şi pe pictorul Lazăr Morcan, cei care au pus “umărul” ca acest număr de revistă să fi de excepţie şi dedicat evenimentului Marii Uniri. S-a prezentat cartea RECURS LA UNIRE de Maria Filipoiu, carte inchinata Centenarului Unirii si memoriei patriotice a celor care s-au jertfit ori au luptat pentru infaptuirea Marii Uniri din 1918.

Iulian Patca, cel care a condus şedinţa, a dat cuvântul epigramistului Eugen Albu, care a citit un ciclu de madrigale ce a încântat audienţa.Despre cele citite profesoara Lucia Maria Locusteanu a avut cuvinte de apreciere.

În continare profesorul Vasile Sfârlea a vorbit, bine documentat, despre “Etapele din istorie care au dus la realizarea Marii Uniri “, arătând că supravieţuirea românilor timp de 1000 de ani în Transilvania a fost un miracol, citându-l pe Lucian Blaga care spunea că tradiţiile populare sunt o forţă miraculoasă a poporului român. Şi Expunerea profesorului Vasile Svârlea a fost îndelung aplaudată de către numerosul public.

Iulian Patca a prezentat numărul 37 al revistei AGORA LITERARĂ, subliniind că o realizare deosebită a colegei noastre Voichiţa Pălăcean Vereş dedicată Marii Uniri a fost publicarea antologiei CASA MEA, ROMANIA MARE, în care au fost publicaţi 67 de autori, prezentaţi cu ilustraţii şi scurte CV-uri, cu lucrările lor dedicate acestui eveniment. Lucrare emblematică pentru Liga Scriitorilor, apărută la Editura NAPOCA NOVA, ce se constituie într-un omagiu adus ,de organizaţia Liga Scriitorilor, Marii Uniri.

Iulian Patca a mai vorbit despre cărţile: “Noi vrem să ne unim cu ţara “ de Ion Buzaşi ,“Marea Unire 1928 România Mare, acte şi documente “de Vasile Puşcaş “, “Poezie românească şi primul război mondial-conştiinţă de luptă a tuturor românilor “ de Iulius Preduşel.A prezentat revistele literare-şcolare ale Corpului Didactic Maramureş:”Magnolii literare “şi “Aripi de zăpadă “.

Luciana Vlad a vorbit despre Dumitru Drăghicescu, un mare sociolog ,care prezintă în cărţile sale, poporul român cu toate defectele şi calităţile pe care le are.În perioada 1916-1918 se afla la Paris unde a vorbit despre Marea Unire.

Gavril Moisa a vorbit despre cartea lui Emil Mureşan”România din inima mea “ .

Profesoarea Lucia-Elena Locusteanu în cadrul rubricii”Memoria calendarului “ a vorbit despre “Scriitorii români şi Unirea. “În continuare Aurel Chira a citit un interesant eseu despre oamenii Unirii în paralel cu clasa politică actuală.

Venită din Baia mare, scriitoarea Cristina Mariana Popan ,a citit o scrisoare de mulţumire a unui grup de profesori, către profesoara de limbă şi literatura română Sinefta Vasile pentru valoroasa carte “O istorie didactică a literaturii române.“ carte din care elevii se vor pregati mai motivat, pentru examenul vietii lor.

Viitoarea şedinţă de cenaclu va avea loc în data de joi, 31 ianuarie, orele 17.

Titina Nica Ţene