Într-o  dimineață de duminică precum Calea Laptelui

Poetul Mihai Eminescu a trezit sunetul clopotelor care băteau puternic o singură inimă

România

Ochii lui adumbriți de veșnicie deschideau o idee din piatră, culoare și sânge

ridicată zeiță ca pasărea măiastră a lui Brâncuși.

Poetul și-a luat paltonul ros de mirări din bătrâna redacție Timpul și a coborât în mijlocul nostru pe esplanada de oase sfinte să zidească cărămidă cu cărămidă Trupul lui Hristos

Catedrala Mântuirii Neamului

Un vis împlinit de popor marelui Eminescu

Trecătorule,  când vei merge la întâlnirea cu Dumnezeu

Mihai Eminescu va trece în tine precum eroii de la Mărășești prin liniile inamice

E vremea să mâncăm cu toții din Iisus

până vom deveni El

 

Ionuț Țene