Academia Română, cel mai înalt for de știință și de cultură din România, a ales, recent, prin vot secret, noii membri. În acest context, istoricul clujean Ioan Bolovan a fost ales membru corespondent la Secţia de ştiinţe istorice şi arheologie.

Prin lege şi statut, Academia Română poate avea un număr maxim de 181 de membri titulari şi corespondenţi şi 135 de membri de onoare din care cel mult 40 din ţară.

În prezent, Academia Română are 88 de membri titulari, 81 de membri corespondenţi (total 169), 36 de membri de onoare din ţară şi 89 de membri de onoare din străinătate (total 125).

Ioan Bolovan este unul dintre cei mai cunoscuţi istorici români, fiind prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai” și director al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române.
A absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai’’ în anul 1986 după care a fost cadru didactic la şcoala generală din Dragu, Sălaj. În septembrie 1989 a obţinut un post de cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie din Cluj. Din anul 2001 până în 2008 a fost conferenţiar universitar la UBB, iar din martie 2008 profesor titular la aceeaşi universitate.
În anul 2015 profesorul Bolovan a fost ales preşedinte al Comisiei Internaţionale de Demografie Istorică (ICHD).

Pe parcursul carierei a publicat, editat, colaborat şi coordonat peste 30 de cărţi, peste 100 de studii şi articole în reviste de specialitate şi volume colective din ţară şi străinătate (Italia, Germania, Grecia, Ungaria) şi circa 100 de recenzii. De asemenea, a participat cu comunicări la circa 70 de sesiuni ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională. Pentru activitatea sa ştiinţifică, a fost distins în 2002 cu premiul “Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române. Titluri relevante: Sabin Manuilă, Studies on the Historical Demography of Romania, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 1992, (introducere, note şi îngrijirea ediţiei împreună cu Sorina Bolovan); Asociaţia Naţională Aradană pentru cultura poporului român. 1863-1918. Schiţă monografică, Biblioteca Institutului de Istorie Cluj. Serie nouă, vol.II, Cluj-Napoca, 1994; Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000; Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX. Realităţi etno-confesionale şi politici demografice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000; Germanii din România. Perspective istorice şi demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000, 126 p. (in colaborare cu Sorina Bolovan); Die Deutschen in Rumänien, ediţie germană revizuită, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2002 (în colaborare cu Sorina Bolovan); Consignatio Statistico Topographica Singulorum in Magno Principatu Transylvaniae. Transilvania la 1829-1831, Presa Universitară Clujeană, 2003 (în colaborare cu Bogdan Crăciun); Transylvania in the Modern Era. Demographic Aspects, Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies, 2003 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan); Revoluţia de la 1848-1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean. Contribuţii istorice şi demografice, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2003 (în colaborare cu Adrian Onofreiu); The Revolution of 1848-1849 in Transylvania. Contributions to the History of Mentalities and of the Social Imaginary, Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies, 2004 (în colaborare cu Gelu Neamţu).