Universitatea Babeş-Bolyai organizează şi în acest an universitar concursuri care pot înlocui examenul de admitere la facultate. Aceste concursuri se adresează în principal elevilor de liceu de clasa a XI-a şi a XII-a care doresc să-şi testeze capacităţile, în vederea admiterii la UBB.

Facultatea de Matematică şi Informatică organizează Concursul „Mate-Info UBB” în data de 6 aprilie 2019. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise din matematică sau informatică, la alegerea candidatului, probă ce poate fi susţinută în limba română sau limba maghiară.

Facultatea de Fizică organizează Concursul de fizică pentru liceeni „Augustin Maior” în 13 aprilie 2019. Concursul se organizează la Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca, dar şi la unităţi de învăţământ din alte oraşe cu prezenţe remarcabile la precedentele ediţii ale concursului.

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică organizează Concursul „Candin Liteanu” în data de 30 martie 2019, concursul oferindu-le candidaţilor atât posibilitatea verificării cunoştinţelor de chimie, cât şi posibilitatea de a-şi folosi nota obţinută drept criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a UBB.

Facultatea de Biologie şi Geologie organizează concursul „Emil Racoviţă”, care se adresează liceenilor din clasa a XII-a şi absolvenţilor de liceu din toată ţara interesaţi de domeniul biologiei. Concursul se va desfăşura în 11 mai 2019, pentru liniile de studiu română şi germană, în timp ce concursul „Apathy Istvan”, destinat liniei maghiare, se va desfăşura în data de 23 martie 2019.

În perioada 10 decembrie 2018 – 24 iunie 2019, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului organizează Concursul „Marcian Bleahu”, care se adresează elevilor de liceu interesaţi de domeniul ştiinţei şi ingineriei mediului. Acest concurs oferă tinerilor pasionaţi de domeniile geografie, chimie, fizică, biologie, geologie, protecţia mediului un prilej de a-şi testa cunoştinţele şi în acelaşi timp un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului în anul universitar 2019-2020.

Departamentul de Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează, în luna aprilie 2019, „Olimpiada Voluntarilor”, câştigătorii fiind recompensaţi cu premii, dar şi prin oferirea posibilităţii de a beneficia de criteriul academic alternativ la examenul de admitere la specializarea Asistenţă Socială.

Tot în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială se organizează şi Concursul de sociologie şi antropologie maghiară „Jozsef Venczel”.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor organizează Concursul de cunoştinţe „Oeconomicus Napocensis”, destinat elevilor de clasa a XI-a şi a XII-a din instituţiile de învăţământ preuniversitar naţionale. Concursul se desfăşoară în cadrul a două sesiuni, prima programată pentru data de 9 martie 2019, iar cea de-a doua în 13 aprilie 2019 şi constă într-un test scris la una dintre disciplinele: economie generală, matematică, educaţie antreprenorială, contabilitate, finanţe, marketing şi informatică.

Concursul se desfăşoară în limbile română, maghiară, germană, engleză sau franceză, în funcţie de opţiunea concurenţilor.

Facultatea de Business va organiza un concurs de cunoştinţe, candidaţii susţinând, la alegere, un test din economie sau matematică. Facultatea de Business va afişa pe site bibliografia necesară pregătirii pentru concurs.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării va organiza, în perioada februarie – mai 2019, concursuri care pot substitui examenul de admitere.

Astfel, în luna februarie 2019, persoanele care vor să se înscrie la specializarea Public Health a FSPAC vor avea posibilitatea de a participa la competiţia de Digital Storytelling.
Departamentul de Jurnalism din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării organizează, în data de 26 martie 2019, Concursul de producţie jurnalistică, adresat elevilor de liceu din ulltimul an şi absolvenţilor de liceu din promoţiile mai vechi. Acest concurs reprezintă un criteriu alternativ de admitere la Jurnalism, liniile română, maghiară, engleză şi germană.

În luna aprilie 2019, Departamentul Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate din cadrul FSPAC va organiza Competiţia comunicării, în timp ce Departamentul de Administraţie Publică al aceleiaşi facultăţi va organiza, în luna mai 2019, concursul „I Lead”, destinat candidaţilor la programul de Leadership în sectorul public.

Facultatea de Teologie Reformată va organiza în perioada 22-24 aprilie 2019, la Zalău, Olimpiada de religie protestantă pentru clasele V-XII, tot în cursul lunii aprilie 2019 urmând să aibă loc MuziCaravana, un concurs de aptitudini şi cunoştinţe muzicale.

În perioada 22-24 aprilie 2019, la Sf. Gheorghe, Facultatea de Teologie Romano-Catolică va organiza Olimpiada naţională de religie romano-catolică de limba maghiară.

Facultatea de Teatru şi Televiziune organizează, la începutul lunii februarie 2019, Concursul ProScenium – concurs de publicistică teatrală şi dramaturgie, adresat în principal elevilor din clasele X-XII interesaţi de domeniul Artele Spectacolului – Teatrologie.

Concursul oferă tinerilor elevi posibilitatea de a-şi testa aptitudinile creative şi în acelaşi timp, celor din anii terminali, un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Teatru şi Televiziune, specializarea Teatrologie-jurnalism teatral, management cultural. Facultatea de Teatru şi Televiziune va organiza şi o sesiune de pregătire pentru admiterea la facultate, în cadrul tuturor departamentelor facultăţii.

Toate informaţiile referitoare la concursuri şi cursuri de pregătire pentru admiterea la UBB pot fi consultate accesând link-ul:
https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/concursuri_admitere.