Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) organizează concursuri care pot înlocui examenul de admitere la facultate, pentru anul universitar 2019-2020. Acestea se adresează elevilor de liceu care doresc să-şi testeze capacităţile, în vederea admiterii la UTCN. Pe lângă aceste concursuri organizate în cadrul universității, există şi alte competiţii ce sunt luate în considerare în vederea admiterii fără concurs la UTCN.
Cursuri de pregătire în vederea admiterii:
Catedra de Matematică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca organizează gratuit consultaţii în vederea pregătirii pentru concursul de admitere la matematică din iulie 2019, în fiecare sâmbătă, începând cu 23 februarie 2019 între orele 10 şi 13.

În data de 18.05.2019, ora 9.00 are loc simularea examenului de
admitere la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de
Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică domeniul Ingineria
Autovehiculelor, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologia Informației, Facultatea de Inginerie (domeniul:
Calculatoare).
Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universităţii Tehnice
din Cluj-Napoca, organizează cursuri de pregătire în vederea admiterii
2019. Cei interesați vor avea posibilitatea de a-și dezvolta
capacitățile și de a-și verifica aptitudinile vizate în cadrul probei de
admitere printr-un program intensiv și sistematic.

 

Radu Ștefan