În perioada 18 martie – 21 martie  2019 se desfășoară simularea examenului de bacalaureat național, pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a;

Organizarea simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018/2019, pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a se desfășoară în conformitate cu O.M.E.N.,  nr. 3185/18.02.2019Procedura nr. 27497/27.02.2019  și  Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin O.M.E.C.T.S., nr. 4799/2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare și cu prevederile O.M.E.N., nr. 4830/30.08.2018.

În anul școlar 2018-2019, în județul Cluj, 9.507de elevi vor susține simularea examenului de bacalaureat național, sesiunea martie 2019, după cum urmează: 4.166 de elevi din clasa a XI-a și un număr de 4.185 de elevi din clasa a XII-a, la care se adaugă 1.156 de elevi,  din învățământul seral, frecvență redusă și învățământul special.

       La nivelul județului Cluj, simularea examenului de bacalaureat național pentru elevii din clasa a XI-a și din clasa a XII-a se va desfășura  în 59 de  unități de învățământ preuniversitar, liceal.

       Calendarul simulării probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat național, sesiunea martie 2019, este următorul:

18 martie 2019  – Proba E(a) – Limba şi literatura română (clasele a XI-a și a XII-a);

19 martie 2019  Proba E(b)-  Limba şi literatura maternă  (clasele a XI-a și a XII-a);

20 martie 2019  Proba E (c)- Proba obligatorie a profilului (clasele a XI-a și a XII-a);

21 martie 2019 Proba E (d) – Proba la alegere  a profilului şi specializării ( doar pentru  elevii din clasa a XII-a);

29 martie  2019 – Afișarea rezultatelor.