Potrivit statutului său, Societatea Cultural-Patriotică “Avram Iancu” din România are scopul de a cultiva şi răspândi “în rândul românilor, al moţilor şi simpatizanţilor acestora, a idealurilor promovate de către înaintaşii noştri, al căror stindard l-a constituit personalitatea ilustrului AVRAM IANCU“ şi îşi propune, de asemenea, “să militeze pentru respectarea şi apărarea Constituţiei României, pentru apărarea suveranităţii naţionale şi integrităţii teritoriale, a caracterului naţional, unitar, indivizibil şi independent al României, să promoveze şi să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în consens cu legislaţia europeană în vigoare” etc.

Conform prevederilor din Statutul Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu”, „organul de conducere suprem al Societăţii este Reuniunea Naţională, care se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 4 ani”. Din motive obiective, Reuniunea noastră, care trebuia să se întrunească la sfârşitul anului 2018, în anul aniversării Centenarului Marii Uniri, s-a întrunit la 1 martie 2019. Au fost aprobate documentele importante ale Reuniunii: Raportul de activitate pe mandatul de patru ani (2014-2018), prezentat de preşedintele prof. Victor Bercea; Proiectul de activitate pe următorii patru ani, prezentat de vicepreşedintele col. (r) prof. dr. Vasile Tutula; Rezoluţia Reuniunii, prezentată de secretarul general dr. Vasile Lechinţan şi alte documente prevăzute de Statut. După îndelungi dezbateri, s-a ales noul preşedinte al Societăţii Cultural-Patriotice “Avram Iancu” din România în persoana prof. Tiberiu Groza, iar prof. Victor Bercea a fost ales preşedinte de onoare. În Consiliul Naţional, Ioan Tuhuţiu de la Baia Mare a fost reales primvicepreşedinte iar dr. Vasile Lechinţan, secretar general.

Reuniunea Naţională şi-a pus toată încrederea în noul preşedinte al Societăţii noastre, prof. Tiberiu Groza, născut la 13 noiembrie 1965, căsătorit, având doi copii, absolvent al Academiei de Arte Vizuale “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca – specializarea ceramică, doctorand în domeniul etnologiei la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Istorie, având mai multe specializări in domeniul managementului cultural obținute la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură. A deţinut funcţiile de vicepreşedinte al Societăţii noastre (2006-2014), prim vicepreşedinte al Filialei Cluj-Napoca a Societăţii “Avram Iancu” (2012-2018), respectiv preşedinte al acestei Filiale din 2018. În perioada 2005- 2013 a fost manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj şi din 2008 este director artistic al ansamblului folcloric Dor Transilvan al C.T.P. Este membru în Consiliul de administraţie al Liceului de Arte Plastice Romul Ladea, din anul 2010. Este cunoscut ca bun organizator şi manager cultural, cu abilităţi de comunicare şi spirit de echipă.Toate aceste calităţi ale personalităţii sale l-au recomandat pentru funcţia de preşedinte al Societăţii noastre, functie pe care o onorează de la 1 martie a.c.

Dorim ca Filialele nostre din ţară şi străinătate, precum şi opinia publică, să fie informate asupra hotărârii Reuniunii Naţionale a Societăţii noastre din 1 martie 2019 şi să colaboreze cu noua conducere în vederea realizării nobilelor obiective prevăzute în Statut, apreciind cu deosebit respect tot ceea ce conducerile anterioare au realizat până în prezent.

Interesul naţional şi memoria marelui Erou Naţional AVRAM IANCU ne îndeamnă să continuăm aceste demersuri cu şi mai mare implicare, realizând împreună, membrii şi simpatizanţii Societăţii noastre, obiectivele prevăzute în statut, în planul de activitate şi în Rezoluţie, aprobate de Reuniunea Națională a Societății Cultural-Patriotice “Avram Iancu” din 1 martie a.c.

Preşedinte Tiberiu Groza
Primvicepreşedinte Ioan Tuhuţiu
Secretar general Vasile Lechinţan