Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este una dintre cele șapte
universități de prestigiu și tradiție în învățământul tehnic din Europa
care s-au reunit pentru a fonda împreună Universitatea Europeană de
Tehnologie -”European University of Technology – EUt+”. Această alianță
va căuta să întemeieze un tip cu totul nou de universitate care să fie
activă atât pe plan local cât și european și care să genereze excelență
și valoare adăugată pentru societatea, economia și cultura europeană.
Acest proiect este coordonat de Université de Technologie de Troyes –
Universitatea Tehnică din Troyes (Franța) și include următorii membri:
•    Технически университет София, Universitatea Tehnică din Sofia
(Bulgaria);
•    Hochschule Darmstadt, Universitatea de Științe Aplicate (Germania);
•    Universitatea Tehnică din Dublin (Irlanda);
•    Rīgas Tehniskā Universitāte  – Universitatea Tehnică din Riga
(Letonia);
•    Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România);
•    Universitat Politècnica de València – Universitatea Politehnică din
Valencia (Spania).
Alianţa EUt+ face parte din Iniţiativa Universităţilor Europene
(European Universities Initiative) – Erasmus + – Direcția Cooperare și
schimb interuniversitar de bune practici, care are la bază ideea
formulată în anul 2017 de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron,
potrivit căreia Uniunea Europeană îşi propune ca, în anul 2024, să aibă
aproximativ 20 de universităţi europene. În acest context, proiectul
EUt+ a fost înscris la Comisia Europeană în competiția pentru
universități europene care vor fi finanțate pe o perioadă de 3 ani, cu o
valoare maximă de 5 milioane de euro pentru fiecare proiect.
EUt+ are ca obiectiv transformarea radicală a calității, performanței și
eficienței educației universitare orietante spre tehnologie. EUt+ va fi
prezentă fizic în 7 țări europene promovând un mediu de învățare
inovativ pe mai multe paliere cu un impact real la nivel local și
european care să producă beneficii semnificative de natură socială și
economică pentru toți factorii implicați.
Până în 2025, EUt+ va parcurge un proces de transformare care să o facă
o poartă de acces global la învățare, cercetare și inovare în toate
regiunile Europei, răspunzând nevoilor fundamentale ale societății prin
intermediul tehnologiei centrate pe om. EUt+ va îmbrățișa viziunea
europeană a construcției unei lumi socio-tehnologice în care oamenii și
societatea sunt beneficiarii principali ai dezvoltării tehnologice
bazate pe abordări inspirate de utilitate și orientate spre soluții.
EUt+ se va îndrepta nu doar spre aceia care în mod tradițional urmează
studii universitare ci și spre restul cetățenilor, invitându-i să se
implice în construcția europeană prin activitățile generate de EUt+. Cu
o cumunitate academică de peste 120000 de studenți și personal, adânc
înrădăcinată în comunități, EUt+ va fi o oglindă inclusivă a societății
europene, sensibilă la etica și valorile sale, furnizând soluții la
provocările integrării europene și sustenabilității.
Universitatea Tehnică Europeană, prin sinergia membrilor săi și a
partenerilor, își va asuma urmăoarele misiuni:
•    Oferirea de căi noi spre educația universitară pentru întreaga
diversitate de cetățeni europeni;
•    Îmbunătățirea performanței economice și promovarea agilității și
rezilienței tuturor actorilor implicați prin parteneriate și analiză
critică;
•    Îndrumarea acțiunilor politice inspirate spre soluții sustenabile prin
reflecție culturală asupra problemelor complexe ale tehnologiei și
societății.
Prin programe de dezvoltare integrate progresiv, partenerii EUt+ vor
crea un mediu de învățare multilingv și multicultural, vor armoniza
curricula și vor folosi în comun infrastructura avansată spre beneficiul
tuturor participanților, la nivel local, național și transnațional. În
centrul preocupărilor se vor afla permanent aspecte precum dezvoltarea
sustenabilă, libertatea, securitatea și respectul pentru diversitate. Se
va promova autonomia de învățare, utilizarea metodelor de imersiune,
abordările transdisciplinare, învățarea auto-ghidată și autoevaluarea.
Toate aceste inițiative educaționale vor avea rădăcini adânci în
programe de cercetare disciplinară și transdisciplinară dintre care
multe vor aborda probleme ale societății. EUt+ va acționa pe baza
inițiativelor pilot pentru a dezvolta programe academice europene,
acrediate național dar și la nivel european, care vor intensifica
mobilitatea.
Administrarea EUt+ va fi asigurată în comun și în mod egal de
instituțiile membre cu o extensie dezvoltată progresiv și transferată la
nivel confederal, în baza rezultatelor experimentelor desfășurate în
cadrul prezentului proiect. Proiectele la scară largă și cu locații
multiple vor permite implementarea și menținerea valorilor și viziunii
comune. Inițiativele pilot vor împărtăși în faza inițială bune practici
și transferul de cunoștințe, vor oferi suport pentru acțiuni și
activități combinate în colaborare cu mediul economic în vederea creării
de alianțe puternice pentru parteneriate în tehnologie. Instituțiile
membre vor beneficia de toate acestea, împreună cu mediile lor economice
locale și naționale, dar vor extinde beneficii și asupra altor
instituții și medii prin transfer și dezvoltare de capacități.
EUt+ își  propune ca până în 2025, inițiativele pilot și experimentele
să conducă în primul rând la următoarele rezultate:
•    Un program de master european în inginerie/ Master European în
Inginerie;
•    Programe duble de pregătire;
•    O unitate de cercetare europeană pentru pedagogia tehnologiei;
•    Platforme tehnologice interconectate pentru proiecte comune
inter-campus;
•    Programe de licență integrate;
•    Laboratoare interconectate pe teme transversale legate de societate;
•    Un laborator de cercetare transdisciplinară pe probleme legate de
relațiile știință–tehnologie-societate;
•    Platformă de schimb social pentru a include participarea cetățenilor;
•    Îndrumare pe probleme de politici în domeniul tehnologiei pentru
factorii de decizie;
•    Dezvoltarea competențelor de comunicare în cel puțin o altă limbă
europeană la nivel licența și în două alte limbi la nivel de master;
•    Incubatoare trans-campusuri;
•    Negocieri comune pentru relații internaționale ambițioase;
•    O editură academică a Universității Europene de Tehnologie;
•    Un brand unic;
•    O fundație EUt+
Consorțiul EUt+ va constitui o adevărată Universitate Europeană a
viitorului care va promova competitivitatea educației tehnice și
cercetării la nivel european.
Radu Ștefan