Urmare a cominicatului de presă din data de 10.05.2019 transmis de către Conducerea Executivă a Consiliul Județean Cluj și a Sindicatului Liber Transilvania din Consiliul Județean Cluj, răspundem punctual la clarificările transmise, după cum urmează:

1. Membrii Consiliului de Administrație ai Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, nu au fost
numiți legal de către Consiliul Județean Cluj, deoarece Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr 33 din 28.02.2019 nu respectă prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prin care se urmărește creşterea eficienţei operatorilor economici și anume performanța economică și competitivitatea acestora.
În acest sens, au fost încălcate prevederile art. 5 din OUG 109/2011 cu privire la competențele profesionale pe care trebuie să le îndeplinească membrii CA pentru administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și anume:
– Reprezentantul autorităţii publice tutelare, nu întrunește condițiile cerute de art. 5, alin. 2 lit. b din OUG 109/ 201, respectiv domnul Daniel Persu neavând deloc experienţă în domeniul de activitate al regiei autonome Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.
– Domnul Valentin Grigoriu, numit membru în Consiliul de Administrație al Aeroportului
Internațional Avram Iancu Cluj R.A. prin HCJ 33/2019, este administrator al firmelor S.C. Magic Young SRL cu sediul în București – firmă care este un coafor cu 2 angajați aflat în procedură de faliment, respectiv Valgrig Concept SRL, cu sediul în Sântu Florești, județul Ilfov – firmă care are pierderi considerabile și un număr mic de angajați, aflându-se în proceduri de proprire, ceea ce ridică semne de întrebare asupra abilităților manageriale ale domnului Valentin Grigoriu de a administra o regie autonomă cu un număr de 350 de angajați, cu un specific foarte particular – aviație civilă și cu un profit considerabil.
Având în vedere nelegalitatea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr 33 din 28.02.2019, aeroportul a comunicat atat Consiliului Județean Cluj cat și Instituției Prefectului Cluj motivele de ilegalitate a acestei hotărâri, solicitand Instituției Prefectului Județului Cluj să atace în contencios administrativ HCJ nr 33 din 28.02.2019.

2. Afirmațiile Consiliului Județean Cluj privind faptul că Bugetul Aeroportului Internațional Avram
Iancu Cluj nu a fost aprobat deoarece forma înaintată către Consiliului Județean în luna martie este considerată a fi falsificată față de cea aprobată de Consiliul de Administrație în luna februarie, sunt total neadevărate, menite să tergiverseze aprobarea bugetului aeroportului.
Aeroportul a prezentat că au existat unele erori materiale și că acestea au fost remediate imediat, convocând astfel o ședință extraordinară de Consiliu de Administrație în data de 16.04.2019, pentru aprobarea anexelor din proiectul Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, însă din lipsă de cvorum anexele nu au putut fi aprobate.
Totodată, afirmațiile Consiliului Județean Cluj privind faptul că actuala conducere a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj intenționează să încarce Regia cu datorii cauzând riscul intrării în incapacitate de plată și faliment, sunt menite doar să discretizeze conducerea executivă a aeroportului și a angajaților.
Precizăm că Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, este Regia din cadrul Consiliului Județean Cluj cu cel mai mare profit dintre unitățile aflate în subordinea Consiliului Județean, anul 2018 fiind încheiat cu un profit de aproximativ 4 milioane euro.

3. În ultima ședință din data de 24.04.2019 a Consiliului de Administrație al Aeroportului, deși
conducerea aeroportului a pus la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație toate documentele justificative privind aprobarea bugetului, bugetul aeroportului a fost amânat în mod nejustificat și implicit nu s-a aprobat nici mărirea salariilor angajaților. În cadrul acestei ședințe, doamna Rădulescu Diana Angelica, numită membru în Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. prin HCJ 33/2019, și-a manifestat total desconsiderarea față de interesele angajaților aeroportului, refuzând categoric un dialog cu reprezentanți ai sindicatului, menționând că angajații aeroportului ar trebui să-și plătească parcarea din incinta aeroportului pentru timpul în care se află la muncă. Mai mult, în această ședință, mebrii Consiliului de Administrație au pus în discuție reducerea numărului de angajați, în situația în care aeroportul a prezentat Planul de Management pentu următorii 7 ani, din care reiese evoluția numărului de pasageri, nevoia investițiilor și a creșterii personalului aeroportuar.

4. Siguranța și securitatea aeroportului, sunt componentele de baza pe care le are în vedere atât
conducerea executivă a aeroportului, cât și sindicatul aeroportului. Considerăm că vânzarea sau concesionarea aeroportului, va afecta dezvoltarea aeroportului și siguranța locurilor de muncă a întregului personal care își desfășoară activitatea pe aeroport.

5. Toate acțiunile sindicatului aeroportului sunt realizate în interesul Aeroportului Internațional
Avram Iancu Cluj, pentru siguranța zilei de mâine a angajaților aeroportului, solicitând în acest sens Consiliului Județean Cluj în calitate de autoritate tutelară de a ne trata cu respect și de a respecta prevederile OUG 109/2011 privind procedura de selecție și numire a membrilor Consiliului de Administrație.

Secretar coordonator
Bogdan Păcurar