În perioada 03.06.2019 – 28.06.2019  ITM Cluj a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor.

Motivarea campaniei

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecințelor sociale și economice pe care le produce:

-persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială(lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat și la concediu medical;lipsa accesului la pensie și la și la indemnizație de șomaj);

-persoana care prestează munca fara forme legale de angajare, nu are siguranța plății muncii prestate, plata facându-se în funcție de bunăvoința angajatorului;

-angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de către acesta;

-condițiile precare de muncă pentru lucrători și riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;

-fondurile sociale și bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.

Numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate, precum și gravitatea acestora, au fost determinante pentru a intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a modului în care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, măsurile de securitate și sănătate dispuse de către inspectorii de muncă.

Principalele obiective

Identificare și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Identificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor și a tinerilor.

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

 

Rezultatele campaniei

 

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 50 de angajatori din judeţul Cluj. Au fost aplicate amenzi în cuantum total de 319.900 lei la un număr de 30 de angajatori.

 

Neconformități pentru care angajatorii au fost  amendați  în  domeniul  relațiilor de muncă :

–      munca nedeclarată – la un număr de 6 angajatori au fost depistate 12 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare, prin urmare s-au aplicat amenzi în valoare totală de 240.000 lei;

–      nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut în construcții – la un număr de 25 persoane găsite în activitate la 3 angajatori, fiind aplicate 3 amenzi de câte 300 lei fiecare ;

–      lipsa certificatului medical la angajare – amendă de 1500 lei la o societate;

–      lipsa evidenței orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare lucrător, cu evidențirea orei de începere si terminare a programului- două amenzi în valoare de 1500 lei fiecare,  la două societăți ;

–      nerespectarea repaosului săptămânal- amendă de 1500 lei la o societate;

Neconformități pentru care angajatorii au fost  amendați în domeniul securității și sănătății în muncă:

–      lipsa măsurilor de protecție colectivă pentru prevenirea căderilor de la înălțime sau prin goluri tehnologice( lipsă balustrade de protecție sau balustrade incomplete, lipsa plaselor de protecție)

–      neutilizarea  de echipamente individuale de protecție;

–      neverificarea inițială a schelelor, înainte de darea în folosință;

–      improvizații la instalațiile electrice cu risc de electrocutare sau incendiu;

–      neîntocmirea documentelor de  coordonare  specifice șantierului;

–      instruire incompletă în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

Mai menționăm faptul că au fost sistate 4 locuri de muncă la 4 societăți, pentru pericol grav și iminent de cădere de la înălțime și au fost oprite din funcțiune 5 echipamente de muncă la 5 angajatori,  pentru  pericol  grav  și  iminent  de  electrocutare.

Radu Ștefan