Pentru că a existat o Revoluție autentică, legitimă, începută de cei ce așteptam de 45 de ani acest moment. Pentru că am vrut căderea Comunismului, nu doar a lui Ceaușescu și înlocuirea lui cu un comunism “cu față umană”. Pentru că unii au căzut, dârji, sub gloanțele represiunii, înroșind caldarâmul străzilor. Pentru că, în spatele luptei lor, o clică de vechi comuniști, aflați în slujba Moscovei, au dat o lovitură de stat, înscenând o diversiune macabră, soldată cu o mie de morți. Pentru că au furat Revoluția, declarându-se “emanați” ai acesteia, când de fapt erau dintre privilegiații regimului comunist.
Tot ceea ce a fost eroic și curat în cele 7 zile ale Revoluției, au murdărit ei, după 22 decembrie ora 12, ucigând de 10 ori mai mulți oameni decât Ceaușescu, iar pe acesta omorându-l, ca țap ispășitor, fără judecată, în ziua de Crăciun. Pentru ca ei să rămână la conducerea unei țări pe care au jefuit-o și au vândut-o, bucată cu bucată, îmbogățindu-se peste măsură, în timp ce românii sărăceau.


La 30 de ani de la Revoluția furată, țara noastră este o ruină. Cu milioane de tineri emigrați, lipsită de capacități de producție și cu fondul funciar în mare parte înstrăinat, la discreția corporațiilor și lipsită de demnitate în raporturile cu stăpânii acestei lumi, România se află în cea mai precară situație din întreaga sa istorie.


Dar cine au fost EI? Fie că au fost activiști comuniști, securiști, militari sau personalități aflate de mult în solda rețelelor sovietice de spionaj, ei și copiii lor sunt vinovații pentru deturnarea Revoluției din 1989 și dezastrul României de azi. La ei sunt banii comerțului exterior dinainte de 1989 și ei au beneficiat de privatizările frauduloase. Ei au manevrat viața politică a ultimilor 30 de azi și chiar și astăzi decid cine trebuie să iasă președinte sau să vină la guvernare.


Toate manifestările ce se vor organiza la 30 de ani de la Revoluție sunt fără rost. Credem că omagierea cea mai potrivită a sutelor de eroi ai Revoluției este rostirea Adevărului.


Trebuie să avem curajul să-i demascăm pe aceia care, acum 30 de ani, inaugurau noua epocă istorică a României printr-o baie de sânge și o mare minciună.
De aceea credem că este necesar un serial în care, pe rând, aceste funeste personaje ale istoriei noastre foarte recente să fie prezentate în toată oribilitatea crimelor, trădărilor și abuzurilor comise. Ei trebuie cunoscuți, stigmatizați, arătați cu degetul și huiduți de lume pe străzi, alungați în hrubele Istoriei, de unde să nu se mai întoarcă decât ca exemple negative în manualele școlare.


Pentru că lor le revine răspunderea pentru prăpastia în care ne aflăm.
EI AU FURAT REVOLUȚIA!

Florin Dobrescu
Fundația Ion Gavrilă Ogoranu