Pomana electorala doar pentru Moldova si Sudul ţării?

Guvernul Dancila a acordat ajutoare de urgenta unui numar de 299 de familii si persoane singure din toata Romania.

Din 299 doar 26 sunt din Transilvania, inclusiv din judetele Brasov si Timis?

H.G. nr. 780/2019 publicata in Monitorul Oficial nr. 891 din 5 noiembrie 2019.

NapocaNews

        HOTĂRÂRE Nr. 780/2019 din 4 noiembrie 2019

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 5 noiembrie 2019

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.073.250 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2019, pentru sprijinirea unui număr total de 299 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

             PRIM-MINISTRU
             VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

             Contrasemnează:
             Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
             Marius-Constantin Budăi

             Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
             Vasile-Daniel Suciu

             Ministrul finanţelor publice,
             Eugen Orlando Teodorovici