Ședința de astăzi 31 octombrie 2019, ce a avut loc la Cercul Militar Cluj, Sala Armelor, a fost deschisă de doamna profesoară Voichiț Pălăcean Vereș, președinta acestui cenaclu literar care după ce a mulțumit celor prezenți a dat cuvântul președintelui național al  al Ligii Scriitorilor, AL. FLORIN ŢENE.

Primul punct din ordinea de zi a fost trecerea în revistă a activității desfășurate de către celelalte cenacluri literare ale filialelor din țară, de la precedenta noastră întâlnire.Expozeu susținut de președintele Ligii Scriitorilor.Acesta, în cuvântarea sa, a evidențiat următoarele:A fost primită în Ligă, doamna Daniela  Turlea din Alba Iulia care scrie poezii în manieră folclorică.Săptămâna aceasta doamna Maria Someșan și-a lansat cartea:” Rădăcini, dorință și speranță” la Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

În continuare Al.Florin Țene a prezentat și comentat următoarele cărți primite:

     Mircea Gordan-„Povestirile copilăriei”

       Lazăr Marcu din Arad-„Pași pe cupolă”

      Mariana Popa din Brașov-„Călătorii”

         Floarea din Vâlcea –„Floare sunt și așa mă cheamă”

         Mihai Sălcuţan- „Epigrame și satire”

         Protosinghelul Chiril Zăgrean-„Gânduri de monah”, poezii religioase

        „Viața, acatistul, paraclisul și noi minuni ale sfântului Grigore Decapolitul”

         „Darurile Sfântului Duh”

         Veronica Stan din Râmnicul Vâlcea-„Pagini necunoscute de Pateric”

         Revista „Bogdania”, revistă de literatură și cultură din Focșani

            În continuare președintele Al.Florin Țene a prezentat și evidențiat activitățile filialelor: Timișoara care a făcut un schimb de experiență  scriitori  din Italia, Filiala N-E din Timișoara a avut câteva lansări de carte, filiala fiind condusă de domnul Dan Teodorescu. Filiala Vâlcea a organizat două ședințe pe luna octombrie.Filiala Argeș a deschis un site al Ligii Scriitorilor cu activitatea lor.  Filiala Arad condusă de Lucia Bibarţ a avut lansări de cărți în Sala Bibliotecii.  Filiala Olt având un nou președinte pe domnul Aurelian Buicescu a avut lansări de cărți.Filiala Mureș, una dintre cele mai active filiale este condusă de domnul Mircea Dorin Istrate și ]mpreun[ cu scriitorul   Nicolae Băciuţ particip la multe activități culturale în județ.

Doamna academician ŞTEFANIA KORI CALOMFIRESCU a avut două lansări de carte, una la „Turnul Croitorilor” Cluj, carte despre profesorul Iuliu Haţieganu şi alt volum la „Centrul de Vârstnici nr. 2” despre profesorul Ioan Goia.

Doamna prof. Luciana Vlad a avut lansare de carte la Cinema „Dacia”, o carte despre sociologie-psihologie.lansare coordonată de Al.Florin Țene, și despre care a vorbit Persida Rugu și prof. univ. dr.Ioan Chirilă.

Punctul doi prezentat a fost decernarea medaliei „Virtutea literară” doamnei academician prof. univ.dr.  ŞTEFANIA KORI CALOMFIRESCU de către Consiliul de conducere al Ligii Scriitorilor Români, medalie acordată pentru cărțile sale care constituie istoria medicinii clujene și naționale fiind vorbe de 32 de volume de medicină publicate, dintre care 20 în calitate de unic autor iar celelalte de prim autor, fiind apreciată activitatea domniei sale atât pe patul bolnavilor, fiind evidențiată și pentru cele peste 600 articole și lucrări științifice publicate în țară și peste hotare. Această medalie i se acordă ca semn de prețuire pentru întreaga sa activitate nobilă  pusă în slujba medicinei și istoriei. Medalia a fost înmânată de domnule Al.Florin Țene, membru al Academiei Americană Română.

Doamna academician a mulțumit din suflet, adăugând informații prețioase despre cele două cărți lansate.

Au luat cuvântul, în continuare, următorii membrii ai Ligii Scriitorilor-domnul Eugen Coța, Domnul Gavril Moisa, domnul Iulian Patca care au propus ca în următorul număr al revistei „Agora Literară” să se menționeze acordarea acestei medalii doamnei academician prof. univ. dr. ŞTEFANIA KORI CALOMFIRESCU, iar domnul Vasile Gădălin i-a adresat un reușit catren.

A urmat punctul principal al ședinței cenaclului: contactul direct între scriitori și public.

Cei doi poeți prezenţi au fost domnul GH. LUCHIAN D’ AQUILA și  domnul TEOFIL MÂNDRUŢIU.

Domnul GH. LUCHIAN D’ AQUILA și-a prezentat a 13-a apariție, cartea „Clopoței de vânt” scoasă la editura “Ecou Transilvan”. Cu deosebită emoție domnia sa și-a prezentat lucrarea care cuprinde o parte dedicată soției care a trecut la Domnul, o parte de catrene și o alta de epigrame. Din versurile sale a recitat doamna Dorina Rus, tot de la Dej ca și dânsul, două poezii: „Clopoței de vânt” și „Dor de tine”.Domnul Gavril Moisa a fost acela care a evidențiat poezia domniei sale, felicitându-l.

Al doilea poet domnul, TEOFIL MÂNDRUŢIU o prezență discretă dar foarte activă în zona literară, a fost pus în lumină de doamna prof. Voichiţa Pălăceanu Vereș dar și de domnul Al. Florin Ţene.  Iulia Patca, Gavril Moisa și Eugen  Coţa au adus completări la discuțiile deschise de vorbitorii anteriori.. Aceștia au remarcat faptul că toate poeziile sale sunt foarte reușite, dânsul reușind să simtă poezia. Se desprind două laturi ale omului, omul cel bun, perfect dar și omul neajutorat, dezorientat  care trăiește într-o lume strâmbă, fără repere, o lume a banului, a aparenței care nu pune accent pe omul interior unde se găsește adevărul. Doar prin poezie și credință el spune că există șansa de a repara lucrurile și depinde de noi, de fiecare să facem aceasta. Avem puterea de a alege cum să ne trăim viața și moartea și cum să ne purtăm față de ceilalți.

A doua perspectivă este aceea a cetăţeanului patriot adevărat. El a slujit sub drapel și de aici reies valorile morale în care crede. Poezii despre țară și de angajament social sunt „Încarcerări” și „Sângerări”.

Toate cele trei cărți prezentate-„Pumn de praf și pământ”, „Drumuri pe sub mare” și „Cusături în torente” sunt excepționale, el fiind departe de tentațiile moderniste și de inovațiile stridente aducând o notă originală și distinctă. Domnia sa combină cu talent teme general umane din variate domenii cu reflecții asupra condiției noastre în această lume cu întrebări tulburătoare despre cine suntem, ce facem, încotro mergem.  Poemele sale au o vibrație interioară chiar când sunt scrise în formă clasică, fiind pline de emoție și muzicalitate.

Se disting două planuri poetice în cele trei cărți-planul patriotic și planul religios. În planul patriotic domnul TEOFIL MÂNDRUŢIU scrie despre țară cu duioșie, dragoste, durere și speranță. Iar în planul religios se găsesc silogisme foarte scurte și explicite, meditații grave asupra existenței omului.

Debutul acestui poet a fost în urmă cu  16 ani, iar până acum a scris 17 cărți, fiind un poet al sentimentelor, impresionând până la lacrimi, fiind un as al metaforei. În 2015 i s-a decernat premiul național al Ligii Scriitorilor pentru poezie.

Au fost citite poeziile „În locul meu” și „Humus” de către  președinte național al Ligii Scriitoirilor Al. Florin Ţene.

În final a luat cuvântul însuși poetul care ne-a vorbit despre viziunea sa asupra divinității și a Sfintei Scripturi care ar trebui să fie materie de examen pentru veșnicie, cuvântul lui Dumnezeu fiind cel care ne va lumina și ne va da duhul sfânt. Domnia sa a citit poeziile : „Întrebări pentru Dumnezeu” și  „De vorbă cu El”. Dumnezeu este libertatea cea mai de preț pe care o avem, a concluzionat poetul.

Ultimul cuvânt a fost rostit de domnul profesor VASILE SFÂRLEA care a recitat poezia „Testament” de Nichita Stănescu.

Viitoarea ședință va avea loc în data de joi, 28 noiembrie 2019.

                                                                                                                                Liliana Derevici