• Urmare amplei activități în domeniul promovării literaturii române în țară și în străinătate, a romanelor scrise despre o serie de mari poeți români, “pentru contribuția proprie, din anul 2019, pusă în slujba promovării literaturii române contemporane, în calitate de autor al Revistei universale de creație și atitudine culturală ARMPONII CULTURALE,” conducerea Asociației Geocosinus Educational Group, prin cunoscutul scriitor și editor Gheorghe A. Stroia, membru al Academiei Americane Română de Cultură și Știință, i-a acordat președintelui național al Ligii Scriitorilor Români, Scriitorul Al.Florin Țene”PREMIUL DE EXCELENȚĂ “, semn de înaltă prețuire pentru tot ce face acest scriitor în slujba limbii române și culturii neamului nostru.                                                                                                           Doina Zăvoianu